Дослідження завадостійкості систем радіозв'язку з псевдопослідовним переналаштуванням робочої частоти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Автори
Цибульников, Д. І.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Основною метою роботи було дослідження методу розширення спектру шляхом псевдовипадкової перебудови робочої частоти. Було проведено розрахунки завадостійкості систем радіозв’язку з ППРЧ та частотною маніпуляцією при впливі різних типів навмисних завад. Побудовано графіки залежності ймовірності помилкового прийому від рівня сигналу радіоелектронної завади, співвідношення сигнал/завада, рівня перекриття корисного сигналу радіозавадою. Також була побудована імітаційна модель системи зв’язку з ППРЧ, проведено аналіз її функціонування. Запропоновано пристрій для підвищення завадозахищеності військових систем зв’язку з ППРЧ, проведено розрахунки його ефективності.
Опис
Ключові слова
ППРЧ, хопсет, завадозахищеність, радіоелектронна завада
Цитування
Цибульников Д. І. Дослідження завадостійкості систем радіозв'язку з псевдопослідовним переналаштуванням робочої частоти : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка / Д. І. Цибульников ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2021. – 75 с.