Публікація:
Використання SDR-приймача для виявлення загрози нападу на об’єкт

Немає доступних мініатюр

Дата

2020

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

У роботі було проведено огляд переговорних пристроїв. Розглянута можливість пеленгації за допомогою SDR-приймачів. Проведено огляд програм з якими працює SDR-приймач. Виконано моніторинг радіоефіру та проаналізовані дані. Обрано метод пеленгації для виявлення місця розташування джерела випромінювання.

Опис

Ключові слова

GNURadio, SDR-приймач, SDRSHARP, моніторинг, переговорний пристрій, радіопеленгація, радіостанція

Бібліографічний опис

Соловей О. М. Використання SDR-приймача для виявлення загрози нападу на об’єкт : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 125 «Кібербезпека» / О. М. Соловей ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; кафедра Комп’ютерної радіоінженерії та систем технічного захисту інформації. – Харків, 2020. – 77 с.

DOI