Використання SDR-приймача для виявлення загрози нападу на об’єкт

Немає доступних мініатюр
Дата
2020
Автори
Соловей, О. М.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі було проведено огляд переговорних пристроїв. Розглянута можливість пеленгації за допомогою SDR-приймачів. Проведено огляд програм з якими працює SDR-приймач. Виконано моніторинг радіоефіру та проаналізовані дані. Обрано метод пеленгації для виявлення місця розташування джерела випромінювання.
Опис
Ключові слова
GNURadio, SDR-приймач, SDRSHARP, моніторинг, переговорний пристрій, радіопеленгація, радіостанція
Цитування
Соловей О. М. Використання SDR-приймача для виявлення загрози нападу на об’єкт : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 125 «Кібербезпека» / О. М. Соловей ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; кафедра Комп’ютерної радіоінженерії та систем технічного захисту інформації. – Харків, 2020. – 77 с.