Публікація:
Автоматизація вимірювання фотоелектричних параметрів плівкових сонячних модулів

Немає доступних мініатюр

Дата

2019

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Об’єкт роботи – фізичні принципи вимірювання вольт-амперних характеристик фотоперетворювачів. Мета роботи – автоматизація вимірювання ВАХ фотоперетворювачів, що містять нанорозмірні активні середовища. В магістерській роботі було проведено: – на першому етапі роботи в результаті проведених досліджень показана можливість врахування впливу квантових розмірних ефектів на процеси фотопоглинання в фотоприймачах і сонячних елементах під час автоматичного вимірюванім ВАХ таких елементів. Створена структурна схема вимірювального комплексу; – виявлені, які впливають на точність вимірювання ВАХ фотоперетворювачів в імпульсному режимі роботи, вказано шляхи подолання похибок вимірювання; – проведені чисельні розрахунки фізичних та фотоелектричних характеристик фотоперетворювачів з квантово-розмірними середовищами. Вдосконалена методика настройки імітатора сонячного випромінювання.

Опис

Ключові слова

фотоприймач, наноструктура, квантова точка, тандемний гетероперехід, освітлення

Бібліографічний опис

Тітаренко О. О. Автоматизація вимірювання фотоелектричних параметрів плівкових сонячних модулів : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 151 – Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології / О. О. Тітаренко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, кафедра Комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки . – Харків, 2019. – 100 с.

DOI