Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/10737
Title: Автоматизація вимірювання фотоелектричних параметрів плівкових сонячних модулів
Authors: Тітаренко, О. О.
Keywords: фотоприймач
наноструктура
квантова точка
тандемний гетероперехід
освітлення
Issue Date: 2019
Citation: Тітаренко О. О. Автоматизація вимірювання фотоелектричних параметрів плівкових сонячних модулів : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 151 – Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології / О. О. Тітаренко ; керівник роботи Письминецький В. О. ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, кафедра Комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки . – Харків, 2019. – 100 с.
Abstract: Об’єкт роботи – фізичні принципи вимірювання вольт-амперних характеристик фотоперетворювачів. Мета роботи – автоматизація вимірювання ВАХ фотоперетворювачів, що містять нанорозмірні активні середовища. В магістерській роботі було проведено: – на першому етапі роботи в результаті проведених досліджень показана можливість врахування впливу квантових розмірних ефектів на процеси фотопоглинання в фотоприймачах і сонячних елементах під час автоматичного вимірюванім ВАХ таких елементів. Створена структурна схема вимірювального комплексу; – виявлені, які впливають на точність вимірювання ВАХ фотоперетворювачів в імпульсному режимі роботи, вказано шляхи подолання похибок вимірювання; – проведені чисельні розрахунки фізичних та фотоелектричних характеристик фотоперетворювачів з квантово-розмірними середовищами. Вдосконалена методика настройки імітатора сонячного випромінювання.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/10737
Appears in Collections:Кафедра комп'ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки (Маг_КІТАМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2019_M_KITAM_Titarenko_O_O.doc7.61 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.