Публікація:
Аналіз клінічної сумісності даних та пристроїв IoT

Немає доступних мініатюр

Дата

2019

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Об’єкт дослідження – клінічний Інтернет речей. Предмет дослідження – можливості специфікації TIPPSS, методи досягнення вимог специфікації TIPPSS. Мета роботи – проаналізувати вимоги специфікації TIPPSS та зробити порівняльний аналіз пристроїв для досягнення вимог специфікації TIPPSS. Методи досліджень – аналіз.

Опис

Ключові слова

clinical internet of things, tippss, ieee-sa, патенти, пристрої для моніторингу фізіологічних станів, пристрої для відстеження, декомпозиції, аналізу та відновлення сигналів

Бібліографічний опис

Якубенко А. С. Аналіз клінічної сумісності даних та пристроїв IoT : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка / А. С. Якубенко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2019. – 54 с.

DOI