Публікація:
Оптимізація механічних параметрів 3D-принтера з кінематикою Cartesian

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2020

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Предметом дослідження є технологія 3D друку полімерними матеріалами (нитками). Об’єкт дослідження – вплив механічних параметрів 3D принтеру на якісні показники друку. Мета роботи – проведення аналізу розробленої конструкції 3D принтеру з кінематикою Cartesian та проведення експериментальних досліджень з метою виявлення взаємозв’язку між механічними параметрами 3D принтера та якісними показниками деталей, що друкуються на ньому с використанням полімерних матеріалів. В атестаційній роботі магістра проведена комп’ютерна симуляція механічного впливу на розроблену конструкцію 3D принтера Cartesian. Для досягнення поставленої мети проведено аналіз вимог технічного завдання, аналіз механічних параметрів, що впливають на якість 3D друку, аналіз механічних впливів на конструкцію 3D принтера, а також аналіз впливу прикладеної механічної сили на розроблену модель 3D принтера з кінетикою Certesian. За результатами аналізу механічних параметрів, котрі впливають на якість 3D друку була виконана модернізація конструкції 3D принтера з кінематикою Cartesian, що в свою чергу призвело до оптимізації механічних параметрів та покращення якісних показників надрукованих деталей. Розглянуто питання охорони праці.

Опис

Ключові слова

3D принтер, 3D, DUAL X CARRIAGE, 3D модель, 3D друк, механіка, епюра

Бібліографічний опис

Бойко Д. О. Оптимізація механічних параметрів 3D-принтера з кінематикою Cartesian : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка / Д. О. Бойко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, кафедра Комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки. – Харків, 2020. – 102 с.

DOI