Публікація:
Нейромережева ідентифікація нестаціонарних об’єктів

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2022

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Кваліфікаційна робота присвячена дослідженню та розробці хмарної мікросервісної архітектури у Google Cloud Platform з використанням інструментів оркестрації та технології контейнеризації. Контейнеризація – методологія розробки, коли усі залежності та розроблювані файли, компоненти та саме ПЗ об’єднується у ізольоване середовище. Актуальність даної теми полягає у необхідності безперервного інтегрування та безперервної доставки оновлень розроблюваного додатку. Метою роботи є аналіз та розробка хмарної мікросервісної інфраструктури для дослідження систем нейроідентифікації нелінійних об’єктів за допомогою оркестратору контейнерів Kubernetes для обслуговування веб-серверу адресної книги.

Опис

Ключові слова

хмарна мікросервісна архітектура, мікросервіс, технологія контейнеризації

Бібліографічний опис

Волков О. А. Нейромережева ідентифікація нестаціонарних об’єктів : пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 123 Комп’ютерна інженерія / О. А. Волков ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2022. – 102 с.

DOI