Нейромережева ідентифікація нестаціонарних об’єктів

Зображення мініатюри
Дата
2022
Автори
Волков, О. А.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Кваліфікаційна робота присвячена дослідженню та розробці хмарної мікросервісної архітектури у Google Cloud Platform з використанням інструментів оркестрації та технології контейнеризації. Контейнеризація – методологія розробки, коли усі залежності та розроблювані файли, компоненти та саме ПЗ об’єднується у ізольоване середовище. Актуальність даної теми полягає у необхідності безперервного інтегрування та безперервної доставки оновлень розроблюваного додатку. Метою роботи є аналіз та розробка хмарної мікросервісної інфраструктури для дослідження систем нейроідентифікації нелінійних об’єктів за допомогою оркестратору контейнерів Kubernetes для обслуговування веб-серверу адресної книги.
Опис
Ключові слова
хмарна мікросервісна архітектура, мікросервіс, технологія контейнеризації
Цитування
Волков О. А. Нейромережева ідентифікація нестаціонарних об’єктів : пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 123 Комп’ютерна інженерія / О. А. Волков ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2022. – 102 с.