Публікація:
Моделі формування кольору пікселя в задачах синтезу метеорологічних спецефектів методом зворотного трасування

Немає доступних мініатюр

Дата

2019

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Метою даної атестаційної роботи є розробка алгоритму, що реалізує концепцію управління кольором пікселя, на базі колірній моделі TLS для застосування його в системах візуалізації (СВ). Отримано співвідношення для коефіцієнта пропускання в разі неоднорідності шарів атмосфери. Для спрощення розрахунку коефіцієнта пропускання атмосфери запропоновано використовувати показову функцію з основою два. Наведено додаток, що дозволяє реалізувати і досліджувати алгоритм.

Опис

Ключові слова

ИТЕРАЦІЯ, АЛГОРИТМ, КОЛЬОРОВІ МОДЕЛІ, ХМАРНИЙ ШАР, ПОГЛИНАННЯ І РОЗСІЮВАННЯ СВІТЛА, ПРОЗОРІСТЬ АТМОСФЕРИ

Бібліографічний опис

Марков І. К. Моделі формування кольору пікселя в задачах синтезу метеорологічних спецефектів методом зворотного трасування : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 123 Комп'ютерна інженерія / І.К Малюков; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2019. – 74 с.

DOI