Публікація:
Використання мереж LPWAN для охорони транспортних засобів

Немає доступних мініатюр

Дата

2020

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

У цій атестаційної роботі розглянута можливість охорони транспортного засобу з використанням тільки модуля LoRaWAN. В мержі LoRaWAN проводиться вимірювання часу і рівня сигналу для оцінки відстаней між відправником і отримувачем, пристрій об'єднує їх для отримання оцінки місця розташування за допомогою методу, відомого як мультілатерація. Відстежуючи рух в просторі, пристрій може комбінувати вимірювання, зроблені в одному місці, підвищюючи загальну точності оцінки місця розташування. В результаті досягається точність, порівнянна з точністю інших систем геолокації. Отримані результати можуть бути корисними для забезпечення охорони транспортних засобів.

Опис

Ключові слова

lorawan, rssi, gps, gsm, геолокація, транспортний засіб, трилатерація, тріангуляція

Бібліографічний опис

Кравцова К. О. Використання мереж LPWAN для охорони транспортних засобів : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 125 «Кібербезпека» / К. О. Кравцова ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; кафедра Комп’ютерної радіоінженерії та систем технічного захисту інформації. – Харків, 2020. – 101 с.

DOI