Публікація:
Дослідження напрямків підвищення якості систем голосової аутентифікації

Немає доступних мініатюр

Дата

2019

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

В роботі виконано аналіз поточного стану систем біометричної аутентифікації користувачів. Розглянуто їх переваги та недоліки. Особливу увагу приділено використанню голосових систем аутентифікації користувачів при побудові сучасних інформаційно-комунікаційних систем і локальних мереж, які мають суттєві переваги в порівнянні з випадком, коли в якості системи доступу використовуються статичні біометричні ознаки користувача. Обґрунтовано, що основним напрямком підвищення якості систем голосової аутентифікації є використання фазових даних оброблюваних матеріалів реєстрації. Проведено дослідження фазового спектру голосового сигналу користувача, отриманого в процесі модельного експерименту. Виконані дослідження і розроблені процедури свідчать про більшу інформативності фазових даних голосового сигналу користувача системи аутентифікації.

Опис

Ключові слова

біометрична аутентифікація користувачів, голосова система аутентифікації, фаза сигнала

Бібліографічний опис

Корягін К. І. Дослідження напрямків підвищення якості систем голосової аутентифікації : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка / К. І. Корягін ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2019. – 87 с.

DOI