Математичне моделювання магнітостатичних систем методом R-функцій

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Автори
Заверуха, О. І.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Об’єкт дослідження – процеси магнітостатики. Мета роботи – застосувати методи Бубнова-Гальоркіна та R-функцій до дослідження магнітної індукції та характеристик магнітної системи. Метод дослідження – методи Бубнова-Гальоркіна та R-функцій. Атестаційна робота присвячена дослідженню застосування методів Бубнова-Гальоркіна та R-функцій для чисельного аналізу задачі математичного моделювання магнітної системи. Побудовано структуру розв’язку крайової задачі для z-координати векторного потенціалу вектору магнітної індукції (задача ма-гнітостатики) та обґрунтовано застосування методу R-функцій, яка враховує умови спряження на межі контакту «феромагнетик-вакуум». Для апроксимації невизначеної компоненти структури розв’язку пропонується використати прое-кційний метод Гальоркіна. Ефективність використаного методу підтверджено низкою обчислювальних експериментів.
Опис
Ключові слова
задача магнітостатики, метод Бубнова-Гальоркіна, метод r-функцій, система Максвелла, математичне моделювання
Цитування
Заверуха О. І. Математичне моделювання магнітостатичних систем методом R-функцій : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 113 Прикладна математика / О. І. Заверуха ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2019. – 65 с.