Моделі і методи оптимізації ТСР-сеансів у мультисервісних телекомунікаційних мережах

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2010
Автори
Старкова, О. В.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертацію присвячено удосконаленню засобів управління передачею даих на транспортному рівні еталонної моделі взаємодії відкритих систем шляхом розробки математичної моделі ТСР-сеансів та методів аналізу їх стійкості та опимізації, що дало можливість підвищити продуктивність мультисервісних теле комунікаційних мереж. На основі аналізу сучасних засобів управління трафіком було сформульовано ряд вимог до моделей і методів, які закладаються в основу цих засобів. Відповідно до них було удосконалено математичну модель ТСР-сеансів, яка подається в просторі станів системою нелінійних диференціальних рівнянь, що відображають динаміку інформаційного обміну в межах протоколу ТСР з урахуванням особливостей функціонування AQM-алгоритмів (RED/WRED). Розроблено метод аналізу стійкості ТСР-сеансів в межах отриманої моделі на основі теорії біфуркацій, що дозволило отримати умови їх стійкості. За-пропоновано метод оптимізації ТСР-сеансів за критерієм сумарної зваженої від-носно пріоритетів інтенсивності відмов в обслуговуванні, в межах якого забезпе-чується розрахунок основних параметрів протоколу ТСР і AQM-алгоритмів (RED/WRED). Як обмеження виступали динамічна модель ТСР-сеансів та умови забезпечення їх стійкості. Dissertation is devoted to the improvement of data transport management means at the transport level by developing mathematical TCP-sessions model and their stabili-ty analysis and optimization methods that made it possible to improve the multiservice telecommunication network performance. A number of requirements to models and techniques is formulated on the basis of modern traffic management means. According to them a mathematical model of TCP-sessions is improved. The model is represented by a system of nonlinear differential equations that reflect the dynamics of information exchange within the TCP and takes into account the features of functioning AQM-algorithms RED/WRED. A method of TCP-sessions stability analysis within the obtained model on the bifurcation theory basis is developed. This is allowed to obtain the TCP-sessions stability conditions. A TCP-sessions optimization method within which calculation of the TCP and RED-algorithm basic parameters is provided. Restric-tions – TCP-sessions dynamic model and ensure TCP-sessions stability conditions. Criterion functional – the total denials of service intensity, which is minimized (the total intensity of TCP-flows, which is maximized).
Опис
Ключові слова
засоби контролю і запобігання перевантаженню, телекомунікаційна мережа, теорія біфуркацій, стійкість ТСР-сеансів, telecommunications network, congestion control and avoidance means, bifurcation theory, TCP-session stability
Цитування
Старкова О. В. Моделі і методи оптимізації ТСР-сеансів у мультисервісних телекомунікаційних мережах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 – "Телекомунікаційні системи і мережі" / О. В. Старкова ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Х., 2010. – 20 с.
Колекції