Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/2804
Title: Моделі і методи оптимізації ТСР-сеансів у мультисервісних телекомунікаційних мережах
Authors: Старкова, О. В.
Keywords: засоби контролю і запобігання перевантаженню
телекомунікаційна мережа
теорія біфуркацій
стійкість ТСР-сеансів
telecommunications network
congestion control and avoidance means
bifurcation theory
TCP-session stability
Issue Date: 2010
Citation: Старкова О. В. Моделі і методи оптимізації ТСР-сеансів у мультисервісних телекомунікаційних мережах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 – "Телекомунікаційні системи і мережі" / О. В. Старкова ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Х., 2010. – 20 с.
Abstract: Дисертацію присвячено удосконаленню засобів управління передачею даих на транспортному рівні еталонної моделі взаємодії відкритих систем шляхом розробки математичної моделі ТСР-сеансів та методів аналізу їх стійкості та опимізації, що дало можливість підвищити продуктивність мультисервісних теле комунікаційних мереж. На основі аналізу сучасних засобів управління трафіком було сформульовано ряд вимог до моделей і методів, які закладаються в основу цих засобів. Відповідно до них було удосконалено математичну модель ТСР-сеансів, яка подається в просторі станів системою нелінійних диференціальних рівнянь, що відображають динаміку інформаційного обміну в межах протоколу ТСР з урахуванням особливостей функціонування AQM-алгоритмів (RED/WRED). Розроблено метод аналізу стійкості ТСР-сеансів в межах отриманої моделі на основі теорії біфуркацій, що дозволило отримати умови їх стійкості. За-пропоновано метод оптимізації ТСР-сеансів за критерієм сумарної зваженої від-носно пріоритетів інтенсивності відмов в обслуговуванні, в межах якого забезпе-чується розрахунок основних параметрів протоколу ТСР і AQM-алгоритмів (RED/WRED). Як обмеження виступали динамічна модель ТСР-сеансів та умови забезпечення їх стійкості. Dissertation is devoted to the improvement of data transport management means at the transport level by developing mathematical TCP-sessions model and their stabili-ty analysis and optimization methods that made it possible to improve the multiservice telecommunication network performance. A number of requirements to models and techniques is formulated on the basis of modern traffic management means. According to them a mathematical model of TCP-sessions is improved. The model is represented by a system of nonlinear differential equations that reflect the dynamics of information exchange within the TCP and takes into account the features of functioning AQM-algorithms RED/WRED. A method of TCP-sessions stability analysis within the obtained model on the bifurcation theory basis is developed. This is allowed to obtain the TCP-sessions stability conditions. A TCP-sessions optimization method within which calculation of the TCP and RED-algorithm basic parameters is provided. Restric-tions – TCP-sessions dynamic model and ensure TCP-sessions stability conditions. Criterion functional – the total denials of service intensity, which is minimized (the total intensity of TCP-flows, which is maximized).
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/2804
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
StarkovaEV.pdf743.31 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.