Моделювання процесу обслуговування клієнтських замовлень в системі економічної безпеки ТОВ «Арсенал»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Автори
Сугрей, С. О.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Розглянуто теоретико-методологічні принципи моделювання процесу надходження та обслуговування клієнтських замовлень. За рахунок пошуку і знаходження оптимальних параметрів роботи складової підсистеми роботи з клієнтськими замовленнями в межах системи економічної безпеки знайдено рішення, яке відповідає вимогам керівництва підприємства щодо поступового удосконалення системи економічної безпеки та окремих її складових. Розглянуто сутність завдань діяльності групи нагляду за процесами надходження та обслуговування клієнтських замовлень. Проведено аналіз структури і динаміки економічних показників діяльності підприємства. Розроблено модель процесу надходження та обслуговування клієнтських замовлень підприємства. Розроблено програмне забезпечення роботи моделі і виконані комп’ютерні розрахунки по застосуванню моделі. Проведено аналіз отриманих результатів.
Опис
Ключові слова
економічна безпека, модель, комп’ютерний експеримент, підприємство, система управління
Цитування
Сугрей С. О. Моделювання процесу обслуговування клієнтських замовлень в системі економічної безпеки ТОВ «Арсенал» : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 073 Менеджмент / С. О. Сугрей ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2019. – 101 с.