Кафедра економічної кібернетики (Маг_ЕК)

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 62
 • Документ
  Модель визначення маршруту руху транспортних засобів підприємства за умов нечітких даних
  (2021) Водолажченко, Д. С.
  Об’єктом дослідження є процес оптимізації витрат підприємства. Метою роботи є теоретичне обґрунтування та розробка практичних рекомендацій з управління витратами підприємства за рахунок оптимізації маршруту руху транспортних засобів підприємства. Poзглянутo теоретико-методичні основи управління витратами підприємства. Визначена специфіка управління операційними витратами під час транспортних операцій. Проаналізовано результати фінансово-господарської діяльності ТОВ «ФМ ХЛАДОПРОМ». Здійснений аналіз стану системи управління витратами підприємства. Визначені шляхи вдосконалення системи управління транспортними витратами підприємства на основі побудови оптимальних маршрутів. Розроблена модель оптимізації маршруту руху транспортних засобів за умов нечітких даних. Обґрунтована доцільність використання пропонованої моделі на основі даних підприємства ТОВ «ФМ ХЛАДОПРОМ».
 • Документ
  Діагностика ймовірності банкрутства в системі фінансово-економічної безпеки підприємства
  (2021) Соломаха, І. С.
  Об’єктом дослідження є управління системою фінансово-економічної безпеки підприємства. Метою дослідження є розробка науково-методичного забезпечення діагностики ймовірності банкрутства в системі фінансово-економічної безпеки підприємства. Розкрито поняття системи фінансово-економічної безпеки підприємства. Розглянуто сутність антикризового управління як складової системи фінансово-економічної безпеки підприємства. Розглянуто теоретико-методичні аспекти діагностики банкрутства підприємства. Здійснено фінансово-економічний аналіз діяльності ПрАТ «Могилів-Подільський завод «Газприлад». Проведено діагностику кризового стану досліджуваного підприємства. Запропоновано науковий підхід до антикризового управління в системі фінансово-економічної безпеки підприємства. Розроблено методичне забезпечення діагностики ймовірності банкрутства ПрАТ «Могилів-Подільський завод «Газприлад».
 • Документ
  Модель управління трудовим потенціалом підприємства в сучасних умовах економічних викликів бізнес-середовища
  (2021) Сичова, Т. Ю.
  Об’єктом дослідження є процес управління трудовим потенціалом як складової економічного потенціалу підприємства. Метою роботи є теоретичне обґрунтування моделі управління трудовим потенціалом підприємства та розробка науково-методичного забезпечення оцінки трудового потенціалу підприємства як параметру управління його економічним потенціалом. Розглянуто методичні аспекти оцінки трудового потенціалу підприємства як параметру управління його економічним потенціалом. Розкрито теоретичні засади управління трудовим потенціалом підприємства. Проаналізовано сучасні підходи до управління трудовим та економічним потенціалами підприємства. Проаналізовано діяльність та основні показники трудового та економічного потенціалів. Виявлено актуальні проблеми фінансово-економічного стану АТ «Укрзалізниця». Запропоновано методику оцінки трудового потенціалу АТ «Укрзалізниця» як параметру управління його економічним потенціалом
 • Документ
  Організація захисту комерційної таємниці в системі економічної безпеки підприємства
  (2021) Сеїдова, Гюльнара Мірсаттар кизи
  Об’єктом дослідження є управління системою економічної безпеки підприємства. Метою дослідження є теоретичне обґрунтування та розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення організації захисту комерційної таємниці в системі економічної безпеки підприємства. Розкрито змістовний контент поняття «комерційна таємниця». Розглянуто особливості захисту комерційної таємниці в умовах конкуренції. Здійснено аналіз господарської діяльності та організації захисту комерційної таємниці на ТОВ «Стем». Запропоновано напрями організаційного забезпечення захисту комерційної таємниці на підприємстві. Розроблено заходи щодо удосконалення організації захисту комерційної таємниці на ТОВ «Стем». Запропоновано рекомендації щодо розробки проекту захисту комерційної таємниці на основі системного методу «ОРSЕС».
 • Документ
  Моделювання процесу фінансової діагностики промислового підприємства у нестабільних умовах зовнішнього середовища
  (2021) Сажнева, Г. О.
  Об’єктом дослідження є процес фінансової діагностики промислового підприємства. Мета роботи – теоретичне обґрунтування та розробка практичних рекомендацій з використання методичного інструментарію фінансової діагностики підприємства. Розглянуто теоретико-методологічні аспекти моделювання процесу фінансової діагностики підприємства. Визначено дефініцію поняття «фінансова діагностика підприємства». Розроблено теоретичну платформу дослідження фінансової діагностики промислового підприємства. Надано загальну характеристику ринкової діяльності підприємства АТ «ХЗЕМВ», проаналізовано його економічні та фінансові результати. Запропоновано методику фінансової діагностики малого промислового підприємства. Розроблено структурно-логічну характеристику отримання та використання результатів дослідження