Кафедра економічної кібернетики (Маг_ЕК)

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 79
 • Документ
  Оцінювання рівня економічної безпеки підприємства
  (2022) Задорожний, С. В.
  Метою дослідження є теоретичне обґрунтування та удосконалення науково-методичного забезпечення оцінювання рівня економічної безпеки підприємства. Розкрито сутність і функціональні складові економічної безпеки підприємства. Систематизовано фактори впливу на економічну безпеку підприємства. Проаналізовано сучасні критерії та показники оцінювання рівня економічної безпеки підприємства. Здійснено аналіз основних показників фінансово-господарської діяльності ТОВ «Автостек». Здійснено оцінку фінансового стану підприємства в контексті забезпечення економічної безпеки. Виявлено потенційні загрози економічній безпеці ТОВ «Автостек» та розроблено заходи щодо їх усунення. Запропоновано науково-методичний підхід до оцінювання рівня економічної безпеки підприємства. Здійснено оцінювання рівня економічної безпеки ТОВ «Автостек».
 • Документ
  Моделювання оцінки економічної ефективності впровадження інформаційних систем
  (2022) Возиловський, Д. М.
  Мета дослідження – теоретичне обґрунтування та розробка економіко-математичної моделі оцінки економічної ефективності впровадження інформаційних систем. Розглянуто теоретичні аспекти оцінки економічної ефективності впровадження інформаційних систем. Розкрито сутність, структуру та функції інформаційних систем. Визначено фактори, що впливають на ефективність інформаційних систем. Проаналізовано сучасні методи оцінки економічної ефективності впровадження інформаційних систем. Здійснено техніко-економічний аналіз діяльності ТОВ «Мехсервіс». Обґрунтовано необхідність впровадження інформаційної системи на підприємстві. Запропоновано математичну модель оцінки економічної ефективності впровадження інформаційної системи на підприємстві. Розроблено схему алгоритму розв'язання поставленої задачі. Здійснено оцінку економічної ефективності впровадження інформаційної системи на ТОВ «Мехсервіс». Наведено структурно-логічну характеристику результатів дослідження
 • Документ
  Інформаційно-аналітичне забезпечення управління ризиками підприємства в системі економічної безпеки
  (2022) Соловей, Д. В.
  Метою роботи є теоретичне обґрунтування та розробка практичних рекомендацій щодо інформаційно-аналітичного забезпечення управління ризиками безпеки підприємства. Pозглянуто теоретичні основи управління ризиками підприємства. Визначено особливості впровадження стандартів управління ризиками в Україні. Надано характеристику методам аналізу ризиків. Проаналізовано фінансові результати діяльності ТОВ «Стандарт». Наведено характеристики продукції, визначені напрями подальшої діяльності. Проведено факторний аналіз формування прибутку. Розроблено та наведено механізм ідентифікації та оцінки ризиків підприємства на основі даних фінансових документів.
 • Документ
  Модель фінансового моніторингу підприємства в умовах гібридних загроз
  (2022) Сохіна, В. С.
  Мета роботи - теоретичне дослідження та розробка практичних рекомендацій щодо створення механізмів захисту бізнесу в умовах гібридної війни. Розкрито сучасний стан впливу гібридних загроз на бізнес-середовище та охарактеризовано стійкість до гібридних загроз як складову економічної безпеки підприємств. Це говорить про те, що підприємства та бізнес є невід'ємною частиною суспільства і тому є об'єктом гібридних впливів. Проаналізовано діяльність та напрямки організації фінансової безпеки АТ «Турбоатом», визначено існуючі організаційні напрямки забезпечення економічної безпеки. Визначені шляхи досягнення безпеки підприємства в умовах гібридних загроз, також запропоновані організаційні та управлінські процеси забезпечення захисту АТ «Турбоатом».
 • Документ
  Моделювання складського простору для забезпечення потреб дистрибутивної логістики
  (2022) Сидоренко, Є. П.
  Розкрито теоретичні основи функціонування дистрибутивної логістики. Розглянуто характеристику діяльності складських систем. Визначено напрями удосконалення складських систем в сучасних умовах. Досліджено загальну характеристику підприємства. Проаналізовано його фінансово-економічні показники діяльності. Розкрито особливості дистрибутивних процесів підприємства. Запропоновано логістичне рішення щодо організації складського простору та здійснено практичну реалізацію запропонованої моделі на прикладі ТОВ «АРТІ». В результаті моделювання у сформульованому вигляді отримано рішення щодо ефективної організації складського простору для потреб забезпечення складської логістики. Розроблена модель підходить для підприємств з будь-яким видом діяльності та з різними розмірами їхнього вантажообороту.