Методи визначення відстані до об’єкта мобільними роботами

Немає доступних мініатюр
Дата
2019
Автори
Зубенко, Я. О.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Об’єкт дослідження – методи визначення відстані до об’єкта мобільними роботами. Предмет дослідження – методи визначення відстані до об’єкта. Мета магістерської роботи - розробити простий та безпечний метод для 3D лазерного сканування будь-яких невідомих поверхонь, визначення їх відстані від сканера. Методи дослідження: теоретичний аналіз. У роботі проведено детальний аналіз та наведено класифікації методів та систем комп’ютерного зору згідно засобів використання, розглянуті вимоги до підсистеми виявлення перешкод, побудови тривимірних зображень, обрано метод структурного виділення перешкод, проведено теоретичні дослідження системи технічного зору для визначення відстані до об’єкта методом триангуляції. Результати: науковий – сканування будь-яких невідомих поверхонь, розташованих на різній відстані від сканера; практичний – розробка і дослідження макета для сканування будь-яких невідомих поверхонь, розташованих на різній відстані від сканера. Галузь використання – системи комп’ютерного зору роботів.
Опис
Ключові слова
комп’ютерний зір, перешкода, комп’ютерна система, триангуляція
Цитування
Зубенко Я. О. Методи визначення відстані до об’єкта мобільними роботами : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка / Я. О. Зубенко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2019. – 75 с.