Автоматизація вимірювань фотоелектричних параметрів кремнієвого фокліного сонячного модуля

Немає доступних мініатюр
Дата
2019
Автори
Райков, В. Р.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Об’єкт розробки – пристрій автоматизації зняття фотоелектричних параметрів сонячних модулів на базі контролера Arduino, програмне забезпечення (ПЗ) для управління пристроєм та програмне забезпечення для комп’ютеру для відображення та збереження результатів вимірювань. Мета роботи – розробка комплексу для автоматизації зняття параметрів кремнієвого фокліного сонячного модулю з можливістю вести статистику. При цьому даний пристрій слід реалізувати на основі контролера Arduino. Розроблено комплекс для автоматичного зняття фотоелектричних параметрів. В складі цього комплексу розроблено прошивку мікроконтролеру, який до ПК. Розроблено програмне забезпечення для комп’ютеру який дозволяє зчитувати з мікроконтролеру значення параметрів, відображати їх на екрані комп’ютера, зберігати їх у базі даних та на основі збережених даних розраховує статистичні показники.
Опис
Ключові слова
сонячний модуль, автоматизація, надійність, продуктивність, програмний засіб, інтерфейс
Цитування
Райков В. Р. Автоматизація вимірювань фотоелектричних параметрів кремнієвого фокліного сонячного модуля : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 151 – Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології / В. Р. Райков ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, кафедра Комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки . – Харків, 2019. – 109 с.