Публікація:
Дослідження процесів файлообміну у пірінгових мережах

Немає доступних мініатюр

Дата

2019

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

У роботі сформульована і реалізована математична модель задачі мінімізації середньозваженого часу початку обслуговування в пірінговій мережі як задачі теорії розкладів. Об’єкт дослідження – математична модель оптимізації файлообміну в мережах P2P. Предмет дослідження – дослідження методів оптимізації файлообміну в мережах P2P. Мета роботи – аналіз результатів моделювання оптимізації файлообміну в мережах P2P. Методи досліджень – системний аналіз, імітаційне моделювання, методи оптимізації.

Опис

Ключові слова

лінійне цілочисельне програмування, пірінгові мережі, resource description framework, intelligent search mechanism, breadth first search

Бібліографічний опис

Тарасов Р. О. Дослідження процесів файлообміну у пірінгових мережах : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка / Р. О. Тарасов ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2019. – 73 с.

DOI