Інформаційне забесречення систем радіомоніторингу

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Автори
Пішоха, К. С.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Об’єкт дослідження – засоби програмування для побудови спектральних масок випромінюючих радіоелектронних засобів основних цифрових і аналогових радіотехнологій, які охоплюються системою радіочастотного моніторингу України. Предмет дослідження – спектральні маски випромінювання РЕЗ основних цифрових і аналогових радіо технологій та можливість їх використання в автоматизованих системах радіомоніторингу. Мета дипломної роботи: створення бази спектральних масок випромінювання РЕЗ основних радіотехнологій, розробка програмного забезпечення для їх побудування і інтеграція їх в аналізатори спектру для вдосконалення автоматизації процесу контролю (моніторингу) радіочастот в Україні. Методи дослідження – методи статистичного синтезу й аналізу, аналітичного огляду, об’єктна орієнтованого програмування
Опис
Ключові слова
аналізатори спектру, спектральна маска, сегментація, java, функціональне програмне забеспечення
Цитування
Пішоха К. С. Інформаційне забесречення систем радіомоніторингу : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 122 Комп’ютерні науки / К. С. Пішоха ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2019. – 117 с.