Дослідження сучасних методів оптимізації ігрового процесу на основі рушія Unity

Немає доступних мініатюр
Дата
2022
Автори
Топал, С. Ю.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Об'єкт дослідження: дослідження сучасних методів оптимітизації ігрового процесу. Предмет дослідження: ігрові додатки на основі рушія Unity3D. Методи дослідження: аналіз, збір, узагальнення результатів і формування висновків, методи оптимізації, методи імітаційного моделювання. У кваліфікаційній роботі вирішена задача дослідження методів оптимітизації ігрового процесу додатків на основі ігрового рушія Unity3D. Пpoведенo пopівняльний аналіз oбpанoї стpатегії та алгopитма oптимітизації пеpевіpениїх на двoх pізних пpoдуктах, в наслідoк чoгo булo суттєвo пoкpащенo poбoту дoдатків зі стopoни гpафічнoї oптимізації із застoсуванням пеpедoвoгo pушія poзpoбки Unity3D.
Опис
Ключові слова
алгоритм оптимізації, графічний додаток, стратегія оптимізації, ігровий продукт, програмний продукт, unity3d
Цитування
Топал С. Ю. Дослідження сучасних методів оптимізації ігрового процесу на основі рушія Unity : пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка / С. Ю. Топал ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2022. – 59 с.