Публікація:
Інвестування в систему освіти, підготовку та перепідготовку кадрів

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2013

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Право

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

У статті досліджуються питання, пов’язані з інвестуванням у систему освіти, підготовку та перепідготовку кадрів. Сформульовано визначення понять «професійна підготовка громадян», «професійна перепідготовка працівників» та «підвищення кваліфікації працівників». Внесено пропозиції щодо вдосконалення трудового законодавства у цій сфері. // The article investigates issues related to investing in the education system, preparation and retraining of personnel. The definition of the concepts of "professional training of citizens", "Professional retraining of workers" and "professional training of workers" are formulated. Proposals are made to improve labor legislation in this area.

Опис

Ключові слова

працівник, освіта, інвестування, людський капітал, підготовка, перепідготовка, підвищення класифікації, employee, education, investment, human capital, preparation, retraining, increase classification

Бібліографічний опис

Вапнярчук Н. М. Інвестування в систему освіти, підготовку та перепідготовку кадрів / Н. М. Вапнярчук // Право та інновації. – 2013. – №4. – С. 57-62.

DOI