Наукові публікації колег з інших університетів

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 1787
 • Документ
  Стимулювання розвитку Індустрії 4.0 за напрямами політики цифровізації ЄС у сфері господарської діяльності
  (2023) Внукова Н. М.
  Впливом на стимулювання розвитку Індустрії 4.0 може бути перетікання знань від партнерів по співпраці, що може посилити ефект потенційних інноваційних змін у різних галузях Індустрії 4.0. Встановлено експрес методами для стимулювання розвитку Індустрії 4.0 за напрямами цифровізації рівень зацікавленості користувачів Google темами цифровізації та Індустрії 4.0 в окремих країнах ЄС у порівнянні з Україною за останній рік. Україна має середній рівень зацікавленості порівняно з європейськими країнами, отже, це має важливі підстави для потенційного впровадження програм технологічного розвитку
 • Документ
  Використання тарифного та нетарифного регулювання при переміщенні через митний кордон України
  (2023) Тищенко В. Ф.; Скляр А. Р.
  Успішна зовнішньоекономічна діяльність значною мірою залежить не тільки від ступеня нормалізації конкуренції на внутрішньому ринку, підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції, а й від знання можливостей її збуту, дотримання умов роботи на зовнішньому ринку, норм і правил національні та міжнародні засоби впливу на зовнішню торгівлю. Досліджено теоретичні питання тарифного інетарифного регулювання при переміщенні через митний кордон України. Реалізація сформованих та відібраних пропозицій, дозволить підвищити ефективність використання інструментів нетарифного регулювання та сприятиме забезпеченню визначеного кола інтересівмитних органів.
 • Документ
  Дослідження ефективності функціонування банківських установ України в умовах воєнного стану
  (2023) Рац О. М.
  Статтю присвячено дослідженню ефективності функціонування вітчизняного банківського сектору в умовах воєнного стану. Проаналізовано умови функціонування банків, їх основні показники діяльності та ефек¬тивність напередодні військової агресії. Визначено, що з початком воєнних дій, незважаючи на скорочен¬ня кількості банківських установ, банківський сектор почав адаптуватись до несприятливих умов діяльності. Проведене дослідження особливостей функціонування вітчизняних банків за умов воєнного стану показало, що незважаючи на стрімке падіння рівня рентабельності, банківська система показала фінансову стійкість, ліквідність та прибутковість. В статті виділено потенційні загрози, під впливом яких буде знаходитись банків¬ський сектор України та визначено, що своєчасне реагування на них дозволить зберегти банківський капітал від втрат та сформувати подальші напрями пошуку джерел прибутковості банківського бізнесу
 • Документ
  Ефективний менеджмент освітньої діяльності у галузі фінансів
  (2023) Тищенко, В. Ф.; Внукова, Н. М.; Рац, О. М.
  Розвиток освітніх програм у галузі фінансів надає можливість забезпечити залучення більшої кількості абітурієнтів і розширить коло зацікавлених осіб у здобутті вищої освіти зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». В Україні наявна банкоцентрична модель фінансового ринку, що підтверджується стратегією фінансового сектору до 2025 року, необхідно розширювати інші ринки фінансових послуг та ринок капіталу, що частково враховувано у зміні спеціальності і доданий напрям - фондовий ринок. Це має спряти розвиткові освітніх послуг у галузі фінансів. Для цього використовуються маркетингові інструменти популяризації ОПП та професіоналізації через Зимові та Літні школи, рекламу у соціальних мережах та ін., залучення профільних фахівців з майстер класами
 • Документ
  Word2Vec Model Analysis for Semantic and Morphologic Similarities in Turkish Words
  (2022) Savytska L.; Turgut Sübay M.; Vnukova N.; Bezugla I.; Pyvovarov V.
  The study presents the calculation of the similarity between words in Turkish language by using word representation techniques. Word2Vec is a model used to represent words into vector form. The model is formed using articles from Wikipedia dump Turkish service as the corpus and then Cosine Similarity calculation method is used to determine the similarity value. The open-source Python programming language and Gensim library are used to obtain high quality word vectors with Word2Vec and calculate the cosine similarity of the vectors. Continuous Bag-of-words (CBOW) algorithm is used to train high quality word vectors. The cosine similarity values in the results are derived from the weight (dimension values) of the vector dimensions. The Window size 10 and 300 vector dimension configurations are taken. Increasing the number of cycles contributes to the vectors getting more accurate values. The corpus is trained in five cycles (EPOCH) with the same parameters. The Turkish corpus contains more than one hundred and sixty one million words. The dictionary of words (unique words), obtained from the corpus, is more than three hundred and sixty-seven thousand. Such a big data gives an opportunity to conduct high quality semantic and morphologic analysis and arithmetic operations of the word vectors.