Інвестування в систему освіти, підготовку та перепідготовку кадрів

Зображення мініатюри
Дата
2013
Автори
Вапнярчук, Н. М.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Право
Анотація
У статті досліджуються питання, пов’язані з інвестуванням у систему освіти, підготовку та перепідготовку кадрів. Сформульовано визначення понять «професійна підготовка громадян», «професійна перепідготовка працівників» та «підвищення кваліфікації працівників». Внесено пропозиції щодо вдосконалення трудового законодавства у цій сфері. // The article investigates issues related to investing in the education system, preparation and retraining of personnel. The definition of the concepts of "professional training of citizens", "Professional retraining of workers" and "professional training of workers" are formulated. Proposals are made to improve labor legislation in this area.
Опис
Ключові слова
працівник, освіта, інвестування, людський капітал, підготовка, перепідготовка, підвищення класифікації, employee, education, investment, human capital, preparation, retraining, increase classification
Цитування
Вапнярчук Н. М. Інвестування в систему освіти, підготовку та перепідготовку кадрів / Н. М. Вапнярчук // Право та інновації. – 2013. – №4. – С. 57-62.