Синтез оптимальної системи керування трикоптером

Немає доступних мініатюр
Дата
2019
Автори
Козейчук, Е. Ю.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Об’єкт дослідження – процес керування кутами та висотою трикоптера. Предмет дослідження – система керуваня трикоптером. Мета магістерської атестаційної роботи – синтез оптимальної системи керування трикоптером. Методи дослідження – метод лінеаризації системи, метод керування ПД та ПІД-регуляторами, метод білінійного перетворення. В магістерській атестаційній роботі було проведено аналіз сучасних систем керування дронами, було розроблено структурну схему оптимальної системи керування трикоптером, спроектовано алгоритми керуванням автоматичного злету, автоматичної посадки, автоматичного польоту. Також було розроблено математичні моделі оптимальної системи керування трикоптером. Проведено моделювання оптимальної системи керування трикоптером з допомогою пакету прикладних програм середовища MATLAB, було представлено передавальні функції систем керування в цифровому вигляді та проведено аналіз стійкості цифрової САУ. Результати магістерської атестаційної роботи апробовані у 1 публікації.
Опис
Ключові слова
безпілотний літальний апарат, система керування, якість системи, пд-регулятор, під-регулятор, matlab
Цитування
Козейчук Е. Ю. Синтез оптимальної системи керування трикоптером : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 151 – Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології / Е. Ю. Козейчук ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, кафедра Комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки . – Харків, 2019. – 95 с.