Публікація:
Автоматизація процесу фрезерування для верстатів з ЧПК

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2020

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Об’єкт дослідження – автоматизований процес управління верстатом для фрезерної обробки. Предмет дослідження – моделі автоматизації системи управління верстатом з ЧПУ. Мета атестаційної роботи магістра – підвищити ефективність фрезерної обробки через покращення показників часу встановлення та перерегулювання системи. Методи дослідження – теорія автоматичного управління, критерій Гурвіца, критерій стійкості Найквіста, критерій стійкості Михайлова, експерименти на макеті. В ході виконання атестаційної роботи проведено аналіз сучасного стану розвитку систем ЧПУ. Проаналізували та створили модель системи управління для фрезерного верстату з ЧПУ. На основі проведеного аналізу створили макет фрезерного верстату з ЧПУ. розраховано стійкість створеної системи. Виявлені недоліки системи, а саме завеликий час встановлення та перерегулювання. Для їх вирішення впроваджено в систему управління ПІД–регулятор. Провели комп’ютерне моделювання створеної системи. Також розроблена керуюча програма для створення деталей (макет плати та кришка). Проведені експериментальні дослідження. За результатами наукового дослідження опубліковано статтю у збірнику «Автоматизація та приладобудування» «Automation and Development of Electronic Devices» ADED-2020 (випуск 2).

Опис

Ключові слова

3D моделювання, фрезерна обробка, фрезерний верстат, числове програмне управління

Бібліографічний опис

Малінін Є. Є. Автоматизація процесу фрезерування для верстатів з ЧПК : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології / Є. Є. Малінін ; М - во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, кафедра Комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки . – Харків, 2020. – 90 с.

DOI