Інтелектуальна система керування мобiльним транспортним роботом

Немає доступних мініатюр
Дата
2019
Автори
Самойленко, I. О.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Об’єкт дослiдження – мобiльний транспортний робот. Предмет дослiдження – iнтелектуальна система керування. Мета магiстерської роботи – розробка алгоритмiв i програмного забезпечення iнтелектуальної системи керування мобiльним транспортним роботом. Методи дослiдження та апаратура: для досягнення мети використовується нечiтка логiка, продукцiйна модель подання знань; програмне забезпечення реалiзовано мовою програмування C++ на персональнiй IВМ-сумiснiй ЕОМ (тактова частота процесора – 1,3 ГГц, обсяг оперативної пам’ятi – 3000 Мб, обсяг жорсткого диска – 500 Гб). Результати: науковий – дослiджено iнтелектуальнi системи керування; практичний – розроблено програмне забезпечення iнтелектуальної системи керування мобiльним транспортним роботом. Область застосування – результати можуть бути використанi на пiдприємствах i в органiзацiях, якi застосовують мобiльних роботiв, якi повиннi працювати в невiдомих умовах.
Опис
Ключові слова
iнтелектуальна система, arduino, нечiтка логiка, мобiльний робот, продукцiйна модель подання знань, регулятор швидкостi
Цитування
Самойленко I. О. Iнтелектуальна система керування мобiльним транспортним роботом : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 151 Автоматизацiя та комп'ютерно-iнтегрованi технологiї / I. О. Самойленко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2019. – 62 с.