Гібридні моделі прийняття рішень на основі нейромережевого, нечіткого та імунного підходів

Немає доступних мініатюр
Дата
2019
Автори
Малюков, Р. Р.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Метою даної магістерської роботи є дослідження гібридних моделей прийняття рішень на основі нейромережевого, нечіткого та імунного підходів. У ході виконання атестаційної роботи було проведено дослідження засобів підвищення ефективності ІСППР шляхом застосування гібридних моделей і технологій, досліджено принципи побудови нейромережевих моделей з використанням імунних алгоритмів навчання, досліджено принципи побудови нечітких моделей з імунним навчанням, проведено експериментальні дослідження створених методів та алгоритмів на тестових прикладах.
Опис
Ключові слова
НЕЙРОННА МЕРЕЖА, НЕЧІТКА МОДЕЛЬ, НЕЧІТКИЙ ВИСНОВОК, ШТУЧНА ІМУННА СИСТЕМА, АНТЕГЕН, МУЛЬТИАНТИТІЛО, НЕЙРОН
Цитування
Малюков Р. Р. Гібридні моделі прийняття рішень на основі нейромережевого, нечіткого та імунного підходів : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 123 Комп'ютерна інженерія / Р.Р Малюков; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2019. – 136 с.