Публікація:
Гібридні моделі прийняття рішень на основі нейромережевого, нечіткого та імунного підходів

Немає доступних мініатюр

Дата

2019

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Метою даної магістерської роботи є дослідження гібридних моделей прийняття рішень на основі нейромережевого, нечіткого та імунного підходів. У ході виконання атестаційної роботи було проведено дослідження засобів підвищення ефективності ІСППР шляхом застосування гібридних моделей і технологій, досліджено принципи побудови нейромережевих моделей з використанням імунних алгоритмів навчання, досліджено принципи побудови нечітких моделей з імунним навчанням, проведено експериментальні дослідження створених методів та алгоритмів на тестових прикладах.

Опис

Ключові слова

нечітка модель, нечіткий висновок, штучна імунна система, антеген, мультиантитіло, нейрон

Бібліографічний опис

Малюков Р. Р. Гібридні моделі прийняття рішень на основі нейромережевого, нечіткого та імунного підходів : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 123 Комп'ютерна інженерія / Р.Р Малюков; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2019. – 136 с.

DOI