Публікація:
Короткострокове прогнозування часових рядів із застосуванням штучних нейронних мереж

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2022

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Метою кваліфікаційної роботи є аналіз, дослідження та прогнозування часових рядів разом зі штучними нейронними мережами (ШНМ). Часові ряди представляють великий практичний інтерес для багатьох дисциплін. Їх використання дозволяє з певною похибкою виявляти майбутні значення серії подій за попередніми значеннями. Що стосується штучних нейронних мереж, то можна впевнено сказати про їх застосування у багатьох областях статистики, однією з яких і є прогнозування часових рядів. Окрім того, що сьогодні представлено багато успішних рішень у різних галузях, таких як економіка, фінанси, бізнес, навколишнє середовище та інші, в даній роботі буде розглянуто та реалізовано короткострокове прогнозування рівня вуглекислого газу (CO2) в атмосфері в період боротьби з глобальним потеплінням та зміною клімату, тому тематика роботи є актуальною. У ході виконання кваліфікаційної роботи були досліджені основні методи прогнозування, моделювання структур часових рядів за допомогою ШНМ для прогнозування рівня вуглекислого газу в атмосфері. Результатом кваліфікаційної роботи має бути аналіз методів прогнозування на прикладі набору даних про рівень вуглекислого газу в атмосфері, актуальність обраних методів та сфери подальшого розвитку. Також очікується виконати огляд типів ШНМ та можливі методи застосування їх в прогнозуванні.

Опис

Ключові слова

часові ряди, штучні нейронні мережі, атмосферний co2, прогнозування рівня вуглекислого газу

Бібліографічний опис

Пасічник К. Ю. Короткострокове прогнозування часових рядів із застосуванням штучних нейронних мереж : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 123 Комп’ютерна інженерія / К. Ю. Пасічник ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2022. – 95 с.

DOI