Дослідження методів агрегацій даних з ZigBee-шлюзу у ZigBee-кластер літаючої сенсорної мережі

Немає доступних мініатюр
Дата
2019
Автори
Фірсов, В. А.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Об’єктом дослідження являється бездротова сенсорна мережа. Серед інших, використовуваних в сенсорних мережах, виділяється специфікація ZigBee – найбільш просунута надбудова до стандарту IEEE 802.15.4. Метою роботи є дослідження методів агрегацій даних з ZigBee-шлюзу у ZigBee-кластер літаючої сенсорної мережі. В результаті було проведено аналіз методів агрегації даних та підтверджена доцільність використовувати технології, що реалізують побудова бездротових сенсорних мереж. Бездротові сенсорні мережі (БСМ) можуть об'єднувати безліч кінцевих пристроїв в мережу, тим самим забезпечуючи обмін даними між ними, дозволяючи самоорганізуватися, обробляти і передавати дані. Для досягнення поставленої мети в дипломній роботі вирішені наступні завдання: аналіз роботи бездротової сенсорної мережі, розглянуті методи агрегації даних. У роботі наведені результати експериментальних досліджень. Розроблено алгоритм агрегації даних з ZigBee-шлюза для веб-сервера ZigBee-кластера.
Опис
Ключові слова
агрегація даних, шлюз, кластер, бездротова сенсорна мережа, методи, алгоритм, топологія, обмін даними
Цитування
Фірсов В. А. Дослідження методів агрегацій даних з ZigBee-шлюзу у ZigBee-кластер літаючої сенсорної мережі : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 172 – Телекомунікації та радіотехніка / В. А. Фірсов ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, кафедра Проектування та експлуатації електронних апаратів. – Харків, 2019. – 72 с.