Публікація:
Дослідження методів агрегацій даних з ZigBee-шлюзу у ZigBee-кластер літаючої сенсорної мережі

Немає доступних мініатюр

Дата

2019

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Об’єктом дослідження являється бездротова сенсорна мережа. Серед інших, використовуваних в сенсорних мережах, виділяється специфікація ZigBee – найбільш просунута надбудова до стандарту IEEE 802.15.4. Метою роботи є дослідження методів агрегацій даних з ZigBee-шлюзу у ZigBee-кластер літаючої сенсорної мережі. В результаті було проведено аналіз методів агрегації даних та підтверджена доцільність використовувати технології, що реалізують побудова бездротових сенсорних мереж. Бездротові сенсорні мережі (БСМ) можуть об'єднувати безліч кінцевих пристроїв в мережу, тим самим забезпечуючи обмін даними між ними, дозволяючи самоорганізуватися, обробляти і передавати дані. Для досягнення поставленої мети в дипломній роботі вирішені наступні завдання: аналіз роботи бездротової сенсорної мережі, розглянуті методи агрегації даних. У роботі наведені результати експериментальних досліджень. Розроблено алгоритм агрегації даних з ZigBee-шлюза для веб-сервера ZigBee-кластера.

Опис

Ключові слова

агрегація даних, шлюз, кластер, бездротова сенсорна мережа, методи, алгоритм, топологія, обмін даними

Бібліографічний опис

Фірсов В. А. Дослідження методів агрегацій даних з ZigBee-шлюзу у ZigBee-кластер літаючої сенсорної мережі : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 172 – Телекомунікації та радіотехніка / В. А. Фірсов ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, кафедра Проектування та експлуатації електронних апаратів. – Харків, 2019. – 72 с.

DOI