Публікація:
Дослідження кепстральних коефіцієнтів голосового сигналу користувача системи автентифікації

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2020

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Метою даної роботи є дослідження напрямків підвищення якості голосових систем автентифікації на основі використання фазових даних. Методи досліджень – аналіз, спостереження, вимірювання, моделювання та експеримент, узагальнення результатів і формування висновків. В роботі виконано аналіз поточного стану систем голосової автентифікації користувачів. Розглянуто їх переваги та недоліки. Особливу увагу приділено ви-користанню голосових систем автентифікації користувачів при побудові сучасних інформаційно-комунікаційних систем і локальних мереж, які мають суттєві пере-ваги в порівнянні з випадком, коли в якості системи доступу використовуються інші методи автентифікації користувача. Обґрунтовано, що основним напрямком підвищення якості систем голосової автентифікації є використання фазових даних оброблюваних матеріалів реєстра-ції. На прикладі оцінки мел-частотних кепстральних коефіцієнтів проведено дос-лідження фазового спектру голосового сигналу користувача, отриманого в проце-сі модельного експерименту. Виконані дослідження і розроблені процедури більш ефективної оцінки мел-частотних кепстральних коефіцієнтів за рахунок викорис-тання фазових даних голосового сигналу користувача системи автентифікації

Опис

Ключові слова

автентифікації, біометрія, надійність, пароль, система доступу, фаза сигнала

Бібліографічний опис

Заіка М. В. Дослідження кепстральних коефіцієнтів голосового сигналу користувача системи автентифікації : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 172 Телекомінікації та радіотехніка / М. В. Заіка ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2020. – 81 с.

DOI