Публікація:
Правове регулювання захисту трудових прав працівників у судах України

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2013

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

У дисертації досліджується специфіка правового регулювання захисту трудових прав працівників у судах, у відповідності з діючим трудовим законодавством. На підставі проведеного дослідження вносяться пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства. У дисертаційному дослідженні дисертант аналізує історію становлення інституту судового захисту трудових прав працівників, починаючи з моменту його зародження (період Російської імперії) і закінчуючи новітнім періодом існування України. Досліджуючи сучасне правове регулювання судового захисту трудових прав працівників, дисертант робить висновки про специфіку такого захисту, яка проявляється, головним чином, в перетині цивільного процесуального права і трудового права (відображається у спеціальних «строках позовної давності», скорочених строках розгляду справи та т.п.). Для того, що б максимально якісно сформулювати рекомендації щодо удосконалення правового регулювання захисту трудових прав працівників, дисертант звертається до прецедентного права Європейського суду з прав людини, до європейського трудового права, а також до позитивної практики держав з різними показниками економічного розвитку, культури та традиції права (зокрема, Великобританії, Росії та Ізраїлю). Проаналізувавши чинне трудове законодавство, а також Проект Трудового кодексу України в рамках теми дослідження, дисертант сформулював комплекс рекомендацій з удосконалення правового регулювання захисту трудових прав працівників у судах України. Зокрема, зазначивши прогалини та дефекти в законодавстві, в першу чергу, в частині протидії дискримінації у сфері праці, пропонується розробити та прийняти Закон України «Про рівні можливості у сфері праці», який би прямо забороняв дискримінацію в таких правовідносинах, а, разом з тим, розглядав би таку дискримінацію в якості підстави для звернення працівника до суду за судовим захистом.

Опис

Ключові слова

правове регулювання, рівні можливості, судовий захист, трудове право, трудові права працівників, правовое регулирование, равные возможности, судебная защита, трудовое право, трудовые права работников

Бібліографічний опис

Яснолобов О. В. Правове регулювання захисту трудових прав працівників у судах України: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05. Луганськ, 2013. 207 с.

DOI