Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/7855
Title: Правове регулювання захисту трудових прав працівників у судах України
Other Titles: Правовое регулирование защиты трудовых прав работников в судах Украины
Legal regulation of protection of labor rights of workers in the courts of Ukraine
Authors: Яснолобов, О. В.
Keywords: правове регулювання
рівні можливості
судовий захист
трудове право
трудові права працівників
правовое регулирование
равные возможности
судебная защита
трудовое право
трудовые права работников
Issue Date: 2013
Publisher: Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля
Citation: Яснолобов О. В. Правове регулювання захисту трудових прав працівників у судах України: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05. Луганськ, 2013. 207 с.
Abstract: У дисертації досліджується специфіка правового регулювання захисту трудових прав працівників у судах, у відповідності з діючим трудовим законодавством. На підставі проведеного дослідження вносяться пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства. У дисертаційному дослідженні дисертант аналізує історію становлення інституту судового захисту трудових прав працівників, починаючи з моменту його зародження (період Російської імперії) і закінчуючи новітнім періодом існування України. Досліджуючи сучасне правове регулювання судового захисту трудових прав працівників, дисертант робить висновки про специфіку такого захисту, яка проявляється, головним чином, в перетині цивільного процесуального права і трудового права (відображається у спеціальних «строках позовної давності», скорочених строках розгляду справи та т.п.). Для того, що б максимально якісно сформулювати рекомендації щодо удосконалення правового регулювання захисту трудових прав працівників, дисертант звертається до прецедентного права Європейського суду з прав людини, до європейського трудового права, а також до позитивної практики держав з різними показниками економічного розвитку, культури та традиції права (зокрема, Великобританії, Росії та Ізраїлю). Проаналізувавши чинне трудове законодавство, а також Проект Трудового кодексу України в рамках теми дослідження, дисертант сформулював комплекс рекомендацій з удосконалення правового регулювання захисту трудових прав працівників у судах України. Зокрема, зазначивши прогалини та дефекти в законодавстві, в першу чергу, в частині протидії дискримінації у сфері праці, пропонується розробити та прийняти Закон України «Про рівні можливості у сфері праці», який би прямо забороняв дискримінацію в таких правовідносинах, а, разом з тим, розглядав би таку дискримінацію в якості підстави для звернення працівника до суду за судовим захистом.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/7855
Appears in Collections:Наукові публікації колег з інших університетів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Дис. Яснолобов.pdf723.93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.