Публікація:
Дослідження інфраструктури інтелектуальної будівлі

Немає доступних мініатюр

Дата

2019

Автори

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Об'єкт дослідження – система інтелектуальної будівлі. Мета роботи – дослідження інфраструктури та порівняльний аналіз систем інтелектуальної будівлі. В даній роботі досліджені питання побудови систем інтелектуальної будівлі, вибору інфраструктури, технологій, обладнання та інші актуальні питання організації інтелектуальних будівель. Виконано огляд особливостей, характеристик, основних стандартів та структури інтелектуальних будівель. Розглянуто основні принципи побудови, базову структуру та підсистеми структурованих кабельних систем для інтелектуальних будівель Виконано планування офісу, локальної мережі та робочих місць співробітників компанії, проектування кабельних магістралей та вибір активного мережного обладнання. Виконано розробку двох систем інтелектуальної будівлі: проводової та безпроводової. Для обох варіантів було підготовлено проект системи та підібрано інтелектуальне обладнання для забезпечення роботи таких систем: пожежна безпека, охоронна система та контроль клімату в офісі. Виконано порівняльний аналіз розроблених систем.

Опис

Ключові слова

інтелектуальна будівля, СКС, обладнання, технологія, мережа, проводова система, безпроводова система, датчик, телекомунікаційна розетка, інфраструктура

Бібліографічний опис

Коц В. В. Дослідження інфраструктури інтелектуальної будівлі : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка / В. В. Коц ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2019. – 68 с.

DOI