Публікація:
Типологізація інноваційної діяльності та інновацій в освітній сфері

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2013

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Право

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

У статті досліджено зміст понять «інноваційна діяльність» та «інновація» стосовно освітньої сфери. Розмежовано освітні інновації (педагогічні, освітньотехнологічні, науково-методичні) та інновації в освіті (науково-технологічні, інфраструктурні, економічні, соціальні, юридичні, управлінські). Охарактеризовано їх форми та умови впровадження. Розкрито сутність інноваційної освіти. // The article analyzes the content of the concepts "innovative activity" and "innovation" in relation to the educational sphere. Educational innovations (pedagogical, educational technological, scientific-methodical) and innovations in education (scientific and technological, infrastructure, economic, social, legal, managerial) are divided. Characterized their forms and conditions of implementation. The essence of innovation education is revealed.

Опис

Ключові слова

вища освіта, університет, інноваційна діяльність, освітні інновації, інновації в освіті, інноваційна освіта, управління інноваціями в освіті, higher education, university, innovation activity, educational innovations, innovations in education, innovative education, management of innovations in education

Бібліографічний опис

Шевченко Л. С. Типологізація інноваційної діяльності та інновацій в освітній сфері / Л. С. Шевченко // Право та інновації. – 2013. – №4. – С. 48-56.

DOI