Типологізація інноваційної діяльності та інновацій в освітній сфері

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2013
Автори
Шевченко, Л. С.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Право
Анотація
У статті досліджено зміст понять «інноваційна діяльність» та «інновація» стосовно освітньої сфери. Розмежовано освітні інновації (педагогічні, освітньотехнологічні, науково-методичні) та інновації в освіті (науково-технологічні, інфраструктурні, економічні, соціальні, юридичні, управлінські). Охарактеризовано їх форми та умови впровадження. Розкрито сутність інноваційної освіти. // The article analyzes the content of the concepts "innovative activity" and "innovation" in relation to the educational sphere. Educational innovations (pedagogical, educational technological, scientific-methodical) and innovations in education (scientific and technological, infrastructure, economic, social, legal, managerial) are divided. Characterized their forms and conditions of implementation. The essence of innovation education is revealed.
Опис
Ключові слова
вища освіта, університет, інноваційна діяльність, освітні інновації, інновації в освіті, інноваційна освіта, управління інноваціями в освіті, higher education, university, innovation activity, educational innovations, innovations in education, innovative education, management of innovations in education
Цитування
Шевченко Л. С. Типологізація інноваційної діяльності та інновацій в освітній сфері / Л. С. Шевченко // Право та інновації. – 2013. – №4. – С. 48-56.