Аналіз сигналів на базі перетворень Вігнера та Чої-Вільямса в методах дистанційного радіозондування геокосмосу

dc.contributor.authorВишнівецький, О. В.
dc.date.accessioned2016-06-16T07:48:18Z
dc.date.available2016-06-16T07:48:18Z
dc.date.issued2012
dc.description.abstractВ дисертації розроблені методи підвищення інформативності дистанційного радіозондування, що використовуються у фізиці геокосмосу та космічній радіофізиці, шляхом застосування для аналізу та обробки сигналів нелінійних перетворень Вігнера (ПВ) та Чої-Вільямса (ПЧВ). Це дозволило суттєво уточнити часо-частотну структуру та фізичні параметри ряду збурень, що виникають у геокосмосі під впливом потужних нестаціонарних джерел енерговиділення, зокрема, вибухів вулканів, сонячних спалахів тощо. Робота є одним з етапів фундаментальних досліджень надскладних процесів у відкритих нелінійних динамічних системах Земля - атмосфера - іоносфера - магнітосфера та Сонце - міжпланетне середовище - магнітосфера - іоносфера - атмосфера - Земля, а її результати використано під час розв'язання проблеми створення адекватної моделі таких процесів. Thesis actual science task is increasing of informational content of remote radiosonde methods using Wigner and Choi-Williams nonlinear transformations signals analysis and treatment. These methods are used in geospace physics and space radiophysics. It allowed to significantly improve time-frequency structure and physical parameters of disturbances, which occurs in geospace during the influence of powerful nonstationary sources of energy, such as volcano explosions, solar flares. This thesis is a one of stages of fundamental researches of extremely complex processes in opened nonlinear dynamical systems Earth – atmosphere – ionosphere – magnetosphere and the Sun – interplanetary environment – magnetosphere – ionosphere – atmosphere – Earth. Thesis results were used in task solving of adequacy model creation of such processes.uk_UA
dc.identifier.citationВишнівецький О. В. Аналіз сигналів на базі перетворень Вігнера та Чої-Вільямса в методах дистанційного радіозондування геокосмосу : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.03 "Радіофізика" / О. В. Вишнівецький ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. - Х., 2012. - 20 с.uk_UA
dc.identifier.urihttp://openarchive.nure.ua/handle/document/963
dc.language.isoukuk_UA
dc.subjectперетворення Вігнераuk_UA
dc.subjectперетворення Чої–Вільямсаuk_UA
dc.subjectклас перетворень Коенаuk_UA
dc.subjectаналіз сигналівuk_UA
dc.subjectдистанційне радіозондуванняuk_UA
dc.subjectкосмічна радіо-фізикаuk_UA
dc.subjectгеокосмосuk_UA
dc.subjectWigner transformuk_UA
dc.subjectChoi–Williams transformuk_UA
dc.subjectCohen's class of transformsuk_UA
dc.subjectsignal analysisuk_UA
dc.subjectremote radio soundinguk_UA
dc.subjectspace radio physicsuk_UA
dc.subjectgeospaceuk_UA
dc.titleАналіз сигналів на базі перетворень Вігнера та Чої-Вільямса в методах дистанційного радіозондування геокосмосуuk_UA
dc.typeOtheruk_UA
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
VishiveckiyOV.pdf
Розмір:
525.35 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.42 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Колекції