Публікація:
Застосування штучних нейронних мереж для побудови інтелектуального класифікатора

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2020

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Предметом дослідження є методи класифікації на основі використання нейронних мереж. Метою магістерської атестаційної роботи є розробка інтелектуального класифікатора на основі нейронних мереж для аналізу даних та їх класифікації. У ході виконання атестаційної роботи проводився аналіз методів класифікації. Проаналізовано архітектури та типи нейронних мереж. Розроблений класифікатор для діагностики стану об’єкта з використанням імовірнісної нейронної мережі та перевірений на вирішення поставлених цілей. Проведена оцінка ефективності класифікатора від параметру впливу, який характеризує розсіювання Гаусівського розподілу, та від кількості об’єктів навчальної множини. Представлені результати експериментальних досліджень.

Опис

Ключові слова

нейрон, штучні нейронні мережі, інтелектуальний класифікатор, імовірнісна нейронна мережа

Бібліографічний опис

Звонкова В. О. Застосування штучних нейронних мереж для побудови інтелектуального класифікатора : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 123 – Комп’ютерна інженерія / В. О. Звонкова ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2020. – 90 с.

DOI