Автоматизоване налаштування мережного обладнання за допомогою засобу Expect

Немає доступних мініатюр
Дата
2020
Автори
Михайлов, П. О.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В роботі розглянуті особливості функціонування про56колів усунення петель мережі такі, як STP (та його модифікації) і ESRP та проведений їх порівняльний аналіз. Для автоматизації налаштування мережного обладнання розглянуто інструмент для написання скриптів Expect, написані скрипти для створення вланів для обладнання, що знаходиться у мережі.
Опис
Ключові слова
протоколи для усунення петель, ESRP, STP, комутатор, EXPECT, VLAN, протокол, IP-адреса, мас-адреса
Цитування
Михайлов П. О. Автоматизоване налаштування мережного обладнання за допомогою засобу Expect : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка / П. О. Михайлов ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2020. – 91 с.