Методи оцінки криптографічної придатності вузлів нелінійних замін блокових симетричних шифрів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2013
Автори
Мельничук, Е. Д.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційна робота присвячена додатковому обґрунтуванню одного з центральних положень нового методу, який полягає в тому, що показники стійкості сучасних шифрів на відміну від існуючих підходів від властивостей застосованих S-блоків практично не залежать. У роботі виконано комплекс досліджень з малими та повномасштабними моделями шифрів, зокрема досліджень диференціальних та лінійних показників шифрів при застосуванні в них різних, у тому числі й випадкових S-блоків, що ґрунтовно свідчать про справедливість вихідного положення. Запропоновано та випробувано для застосування в сучасних шифрах (Rijndael, Калина, Мухомор, Лабіринт) S-блоки випадкового типу, які не знижують показників стійкості цих шифрів до атак диференціального і лінійного криптоаналізу. В процесі досліджень обґрунтована вдосконалена модель випадкової підстановки, яка будується на основі використання відомих та додатково введених критеріїв відбору. Зокрема, встановлено що підстановки що пройшли 23 ці критерії (за інверсіями, зростаннями і циклами, а також додаткові критерії з використанням показників близькості законів розподілу переходів XOR таблиць та зміщень таблиць лінійних апроксимацій не є суттєво конструктивними для відбору підстановок з покращеними властивостями. У якості практичної доцільності підходу відбору випадкових підстановок сформульовано та теоретично обґрунтовано метод що ґрунтується на використанні властивостей вибірки випадкових підстановок який є узагальненням додатково введених критеріїв то дозволяє з високою ймовірністю отримувати підстановки, для яких значення максимумів диференціальних таблиць й максимумів зміщень таблиць лінійних апроксимацій співпадають з теоретичними значеннями максимумів таблиць випадкових підстановок.
Опис
Ключові слова
блоковий симетричний шифр, диференціальний крипто-аналіз, лінійний криптоаналіз, доказова стійкість, максимальна диференціальна ймовірність
Цитування
Мельничук, Є. Д. Методи оцінки криптографічної придатності вузлів нелінійних замін блокових симетричних шифрів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 "Системи захисту інформації" / Є. Д. Мельничук ; МОН України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013. – 24 с.
Колекції