Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/2433
Title: Методы оценки криптографической пригодности узлов нелинейных замен блочных симметричных шифров
Authors: Мельничук, Е. Д.
Keywords: блоковий симетричний шифр
диференціальний крипто-аналіз
лінійний криптоаналіз
доказова стійкість
максимальна диференціальна ймовірність
Issue Date: 2013
Citation: Мельничук, Е. Д. Методы оценки криптографической пригодности узлов нелинейных замен блочных симметричных шифров : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 "Системы защиты информации" / Е. Д. Мельничук ; МОН Украины, Харьк. нац. ун-т радиоэлектроники. – Х., 2013. – 186 с. – Библиогр.: с. 150–172.
Abstract: Дисертаційна робота присвячена додатковому обґрунтуванню одного з центральних положень нового методу, який полягає в тому, що показники стійкості сучасних шифрів на відміну від існуючих підходів від властивостей застосованих S-блоків практично не залежать. У роботі виконано комплекс досліджень з малими та повномасштабними моделями шифрів, зокрема досліджень диференціальних та лінійних показників шифрів при застосуванні в них різних, у тому числі й випадкових S-блоків, що ґрунтовно свідчать про справедливість вихідного положення. Запропоновано та випробувано для застосування в сучасних шифрах (Rijndael, Калина, Мухомор, Лабіринт) S-блоки випадкового типу, які не знижують показників стійкості цих шифрів до атак диференціального і лінійного криптоаналізу. В процесі досліджень обґрунтована вдосконалена модель випадкової підстановки, яка будується на основі використання відомих та додатково введених критеріїв відбору. Зокрема, встановлено що підстановки що пройшли 23 ці критерії (за інверсіями, зростаннями і циклами, а також додаткові критерії з використанням показників близькості законів розподілу переходів XOR таблиць та зміщень таблиць лінійних апроксимацій не є суттєво конструктивними для відбору підстановок з покращеними властивостями. У якості практичної доцільності підходу відбору випадкових підстановок сформульовано та теоретично обґрунтовано метод що ґрунтується на використанні властивостей вибірки випадкових підстановок який є узагальненням додатково введених критеріїв то дозволяє з високою ймовірністю отримувати підстановки, для яких значення максимумів диференціальних таблиць й максимумів зміщень таблиць лінійних апроксимацій співпадають з теоретичними значеннями максимумів таблиць випадкових підстановок.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/2433
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Melnichuk.pdf975.61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.