Розвиток методів та алгоритмів розв'язання неоднозначності та усунення стрибків фазових вимірювань у задачах точного позиціонування по сигналах глобальних навігаційних супутникових систем

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2014
Автори
Діцький, І. В.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харк. нац. ун-т радіоелектроніки
Анотація
У дисертаційні роботі вирішено науково-практичну задачу підвищення надійності розв'язання неоднозначності та усилення стрибків фазових ГНСС-спостережень шляхом вдосконалення відомих і сворення нових методів і алгоритмів обробки фазових і кодових ГНСС-спостережень, включаючи нові методи верифікації фазових рішень.Викладено результати розвітку й верифікації методів і алгоритмів відновлення безперервності фазових спостережень і розв'язання фазової неоднозначності, у ході спільної обробки кодових і фазових спостережень глобальних навігаційних супутникових систем.Запропоновано й апробований новий метод верифікації правільності фіксації початкових фазових неоднозначностей для різних умов проведення вимірювань.
Опис
Ключові слова
супутникові системи, навігаційні системи, фазова неоднозначність, differential mode, verification, reliability
Цитування
Діцький, І. В. Розвиток методів та алгоритмів розв'язання неоднозначності та усунення стрибків фазових вимірювань у задачах точного позиціонування по сигналах глобальних навігаційних супутникових систем : дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 "Радиотехнические и телевизионные системы" / И. В. Дицкий ; Харьк. нац. ун-т радиоэлектроники. – Харьков, 2014. – 203 с.
Колекції