Публікація:
Розвиток методів та алгоритмів розв'язання неоднозначності та усунення стрибків фазових вимірювань у задачах точного позиціонування по сигналах глобальних навігаційних супутникових систем

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2014

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

У дисертаційні роботі вирішено науково-практичну задачу підвищення надійності розв'язання неоднозначності та усилення стрибків фазових ГНСС-спостережень шляхом вдосконалення відомих і сворення нових методів і алгоритмів обробки фазових і кодових ГНСС-спостережень, включаючи нові методи верифікації фазових рішень.Викладено результати розвітку й верифікації методів і алгоритмів відновлення безперервності фазових спостережень і розв'язання фазової неоднозначності, у ході спільної обробки кодових і фазових спостережень глобальних навігаційних супутникових систем.Запропоновано й апробований новий метод верифікації правільності фіксації початкових фазових неоднозначностей для різних умов проведення вимірювань.

Опис

Ключові слова

супутникові системи, навігаційні системи, фазова неоднозначність, differential mode, verification, reliability

Бібліографічний опис

Діцький І. В. Розвиток методів та алгоритмів розв'язання неоднозначності та усунення стрибків фазових вимірювань у задачах точного позиціонування по сигналах глобальних навігаційних супутникових систем : дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 "Радиотехнические и телевизионные системы" / И. В. Дицкий ; Харьк. нац. ун-т радиоэлектроники. – Харьков, 2014. – 203 с.

DOI

Колекції