Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/3188
Title: Розвиток методів та алгоритмів розв'язання неоднозначності та усунення стрибків фазових вимірювань у задачах точного позиціонування по сигналах глобальних навігаційних супутникових систем
Authors: Діцький, І. В.
Keywords: супутникові системи
навігаційні системи
фазова неоднозначність
differential mode
verification
reliability
Issue Date: 2014
Publisher: Харк. нац. ун-т радіоелектроніки
Citation: Діцький, І. В. Розвиток методів та алгоритмів розв'язання неоднозначності та усунення стрибків фазових вимірювань у задачах точного позиціонування по сигналах глобальних навігаційних супутникових систем : дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 "Радиотехнические и телевизионные системы" / И. В. Дицкий ; Харьк. нац. ун-т радиоэлектроники. – Харьков, 2014. – 203 с.
Abstract: У дисертаційні роботі вирішено науково-практичну задачу підвищення надійності розв'язання неоднозначності та усилення стрибків фазових ГНСС-спостережень шляхом вдосконалення відомих і сворення нових методів і алгоритмів обробки фазових і кодових ГНСС-спостережень, включаючи нові методи верифікації фазових рішень.Викладено результати розвітку й верифікації методів і алгоритмів відновлення безперервності фазових спостережень і розв'язання фазової неоднозначності, у ході спільної обробки кодових і фазових спостережень глобальних навігаційних супутникових систем.Запропоновано й апробований новий метод верифікації правільності фіксації початкових фазових неоднозначностей для різних умов проведення вимірювань.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/3188
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DitckiyI.pdf366.8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.