Звернення стягнення на майно боржника при банкрутстві ФОП

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Автори
Івах, Д. В.
Семенова, М. В.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
НДІ ПЗІР НАПрН України
Анотація
Наукова робота присвячена деякім аспектам дослідження процедури звернення стягнень на майно ФОП під час банкрутства. На підставі проведеного дослідження було зроблено висновок про необхідність вдосконалення законодавства, що регулює банкрутство ФОП з метою повного ефективного забезпечення прав кредитора на повне задоволення його вимог та інтересів. // Scientific work is devoted to some aspects of the study of the procedure for foreclosure on the property of a private individual during bankruptcy. Based on the study, it was concluded that it is necessary to improve the legislation governing the bankruptcy of self-employed persons in order to fully effectively ensure the rights of the creditor to fully satisfy his claims and interests.
Опис
Ключові слова
банкрутство, захист прав кредиторів, боржник, арешт, майно, bankruptcy, protection of creditors’ rights, debtor, arrest, property
Цитування
Івах Д. В. Звернення стягнення на майно боржника при банкрутстві ФОП / Д. В. Івах, М. В. Семенова // Цифрові трансформації України 2020: виклики та реалії: зб. наук. пр. НДІ ПЗІР НАПрН України № 1 за матеріалами круглого столу, 18 вересня 2020 р. – Харків: НДІ ПЗІР НАПрН України, 2020. – С. 68-74.