Реінжиніринг системи дистанційного управління запірною арматурою котла електростанції

Немає доступних мініатюр
Дата
2019
Автори
Корнієнко, Є. М.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Об’єкт дослідження – процес управління запірною арматурою котла електростанції. Предмет дослідження – запірна арматура котла електростанції. Методи дослідження – методи системної інженерії, теорії керування, сучасні інформаційні технології. Мета магістерської атестаційної роботи – підвищення ефективності системи дистанційного керування запірною арматурою котла електростанції. Виконано огляд сучасного стану проблеми управління запірною арматурою котлів електростанцій, проаналізовано структуру існуючої системи управління, розроблено логічну частину програмного забезпечення, драйвер обробки сигналів, логіку керування та людинно-машинний інтерфейс системи керування запірною арматурою котлів Зміївської теплоелектростанції. Зроблені розрахунки підтведжують економічну ефективність розробки. Для визначення основних шкідливих виробничих факторів у робочій зоні виконано розрахунки кондиціювання у приміщені. Результати атестаційної роботи можуть бути використані для удосконалення систем управління запірною араматурою теплових електростанцій, котелень житлових і виробничих приміщень.
Опис
Ключові слова
асу тп, запірна арматура котла, датчик положення, реінжиніринг, тес, управління
Цитування
Корнієнко Є. М. Реінжиніринг системи дистанційного управління запірною арматурою котла електростанції : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 151 – Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології / Є. М. Корнієнко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, кафедра Комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки . – Харків, 2019. – 81 с.