Заходи впливу НБУ з фінансового моніторингу в економіко-правовому забезпеченні безпеки цифрової економіки

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Автори
Внукова, Н. М.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНУВС
Анотація
НБУ є суб’єктом державного фінансового моніторингу відносно банків і небанківських фінансових установ (крім недержавних пенсійних фондів). Особливістю нового антилегалізаційного закону (2019) є запровадження міжнародних стандартів ФАТФ, зокрема, ризик-орієнтованого підходу та посилення заходів впливу на суб’єктів первинного фінансового моніторингу. Застосування НБУ цілого переліку заходів впливу свідчить про недоліки у загальній системі внутрішнього контролю з фінансового моніторингу за проведенням ризикових операцій і недостатній рівень автоматизації процедур аналізу. В умовах цифрової економіки суттєво ускладнюється пошук легалізованих коштів, отже, знижується забезпечення безпеки економіки.
Опис
Ключові слова
заходи впливу, фінансовий моніторинг, банк, безпека економіки, impact, financial monitoring, bank, economics security
Цитування
Внукова Н. М. Заходи впливу НБУ з фінансового моніторингу в економіко-правовому забезпеченні безпеки цифрової економіки / Н. М. Внукова // Економічна безпека держави в контексті національних інтересів : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ.конф. (м. Харків, 23 квіт. 2021 р.); МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 55-57.