Публікація:
Програмування ПЛК в CODESYS

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Програмування контролерів орієнтовано на використання лабораторних стен- дів, що були розроблені провідними спеціалістами декількох університетів у рам- ках міжнародного проекту TEMPUS 544010-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPHES – “Trainings in Avtomation Technologies vor Ukraine” (TATU). TATU Smart Lab – мобільний набір пристроїв, що гнучко налаштовується, для навчання сучасним технологіям автоматизації. Лабораторні стенди містять обладнання різних виробників і розроблені у рамках концепції Industry 4.0 – четвертого етапу промислової революції. У якості інструмента програмування ПЛК, що відповідає міжнародному промисловому стандарту IEC 61131-3, розглянуто один з найбільш поширенних інструментальних засобів – CODESYS, який є універсальним середовищем, що дозволяє програмувати контролери різних типів. Призначено для підготовки бакалаврів, фахівців та магістрів у багатьох галузях знань, включаючи інформаційні технології, автоматизацію і приладобудування, електроніку і телекомунікації, виробництво і технології, транспорт та ін., а також для післядипломної освіти інженерів, що забезпечують проектування та експлуатацію систем автоматизації різних рівнів складності (у тому числі інтелектуальних електронних апаратів, авіоніки тощо). Зміст даної книги відображає точку зору авторів і Європейська Комісія не несе відповідальності за використання інформації, що в ній міститься (The content of this book reflects the views of the authors and the European Commission is not responsible for the use of information contained therein.)

Опис

ПЛК – програмований логічний контролер (англ. PLC – Programmable Logic Controller) є електронною складовою промислового контролера, що являє собою основу сучасних засобів автоматизації. Застосування ПЛК в якості спеціалізованих комп’ютеризованих засобів автоматизації передбачає їхнє тривале автономне використання практично без обслуговування і втручання людини, частіше всього, в складних умовах експлуатації. ПЛК належать до пристроїв, призначених для роботи в системах реального часу і мають декілька суттєвих відмінностей від інших подібних електронних пристроїв: мікроконтролерів, вбудованих систем, комп’ютерів. На відміну від ікроконтролерів - однокристальних комп’ютерів, що реалізовуються у вигляді окремої мікросхеми та використовуються для керування електронними пристроями, сферою застосування ПЛК є автоматизовані технологічні процеси в промисловості, енергетиці, на транспорті і таке інше. Порівняно з мікропроцесорами з жорсткою логікою ПЛК прийнятніші у разі одиничного і дрібносерійного виготовлення систем керування, особливо при необхідності їх адаптації до об’єктів керування. ПЛК виготовляються як самостійні вироби, що відрізняє їх від вбудовуваних систем. На відміну від комп’ютерів, орієнтованих на ухвалення рішень і керування оператором, ПЛК, переважно, працюють з датчиками і виконавчими механізмами. Таким чином, ПЛК – це елементна база сучасних систем автоматизації. Структура ПЛК, окрім процесора, містить пристрої пам’яті (ОЗП, ПЗП), порти входів/виводів (I/O), інтерфейси зв’язку, таймери, системний годинник і периферійні пристрої, що забезпечують роботу і взаємодію усіх складових частин і зовнішніх пристроїв ПЛК за допомогою спеціальних мікропрограм, що зберігаються в його внутрішній пам’яті. ПЛК також може містити наступні інтерфейси: RS-232, RS-485, Modbus, CC-Link, Profibus, Device Net, CAN, AS-interface, промисловий Ethernet. В теперішній час ПЛК числові операції реалізуються нарівні з логічними. Сучасні ПЛК є вільно програмованими. Усі мови програмування ПЛК мають легкий доступ до маніпулювання бітами в машинних словах, на відміну від більшості високорівневих мов програмування сучасних комп’ютерів. Інструменти програмування ПЛК на мовах міжнародного промислового стандарту IEC 61131-3 можуть бути спеціалізованими (орієнтованими на окреме сімейство ПЛК) або універсальними, такими, що працюють з декількома типами контролерів. Найбільш використовуваними інструментальними засобами є: СODESYS, ISaGRAF, Beremiz, KLogic, ИСР «Кругол». На світовому ринку основними постачальниками ПЛК є компанії: Allen-Bradley, Berghoff, Siemens, Schneider Electric, Phoenix Contact, Mitsubishi Electric, Advantech, Delta, ViPA, WAGO I/O, Segnetics, Овен, АТ «КОНСТАР» та ін. Безперервний ріст рівня автоматизації систем керування процесами і об’єктами в найрізноманітніших областях економіки стимулює потребу ринку праці в кваліфікованих фахівцях, що забезпечують проектування, конструювання, експлуатацію і ремонт сучасних засобів і систем автоматизації. У зв’язку з цим усе більш актуальною є підготовка фахівців, що мають достатній рівень компетентності в області програмування контролерів, організації передачі даних в цифрових мережах керування, у тому числі і бездротових. Моніторинг і аналіз попиту ринку постійних і потенційних користувачів освітніх послуг університетів, що мають визнання як на національному так і на міжнародному рівнях, підтверджує необхідність підготовки вказаних фахівців у багатьох галузях знань, включаючи інформаційні технології, автоматизацію і приладобудування, електроніку і телекомунікації, виробництво і технології, транспорт та ін.

Ключові слова

CODESYS, ПЛК, IEC 61131-3, TATU Smart Lab, Програмування контролерів, 544010-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPHES, Trainings in Avtomation Technologies vor Ukraine, TATU, PROFINET, PROFIBUS, Моделювання процесів, Berghof ET1007, Розробка інтерфейсу оператора, PLC, Programmable Logic Controller, RS-485, RS-232, CC-Link, CAN, Промисловий Ethernet, ILC151GSM, AXC 3050, AxiolineF, PROFINET RT, RSTP, EtherCAT EC2250, Програмування ПЛК, Панелі керування, FBD, IL, SFC, CFC, Alarm Confіguratіon, Lіbrary Manager

Бібліографічний опис

Галкін П. В., Ключник І. І. Програмування ПЛК в CODESYS : навчальний посібник. Харків : ФОП Панов А. М., 2019. 92 с.

DOI