Кафедра проектування та експлуатації електронних апаратів (ПЕЕА)

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 20 з 199
 • Публікація
  Удосконалення спектроскопічного методу визначення коефіцієнта заломлення матеріалу зразка філаменту для 3D друку в терагерцевому діапазоні
  (ХНУРЕ, 2022) Хорошайло, Ю. Є.; Зайченко, Н. Я.; Зайченко, О. Б.
  Основною проблемою терагерцової спектроскопії та даного дослідження зокрема є протиріччя між швидким розвитком засобів терагерцової спектроскопії та відставанням моделей, що використовуються у терагерцевій спектроскопії, тоді як сусідня мікрохвильова область має набір готових моделей. У статті розглянуто актуальну проблему неруйнівної дефектоскопії філаменту для 3D друку. Предметом дослідження є процес визначення коефіцієнта заломлення матеріалу філаменту для 3D друку з урахуванням перевідбиттів від протилежних стінок, що досліджується методом терагерцової спектроскопії у часовій області. Перевідбиття від протилежних стінок називаються ефектом Фабрі – Перро, при цьому інтерференційні члени, що виникли через перевідбиття від стінок, традиційно враховуються додаванням і представляються у вигляді ряду. Недоліком моделі у вигляді простого додавання є відкидання членів ряду вище за четвертий, що призводить до неточностей моделі. Моделі, побудовані на описі стоячої хвилі в мікрохвильовому тракті з уточненнями, перенесені на нову область терагерцовой спектроскопії в часовій області. Наукова цінність полягає у підвищенні точності за рахунок обліку раніше неврахованих інтерференційних членів. Аналогія між ефектом Фабрі – Перро, що використовується в терагерцевій спектроскопії, з перевідбиттями в мікрохвильовому багатозондовому мультиметрі дозволила за пропонувати такі рекомендації. По-перше, оскільки фазова відстань між датчиками в мікрохвильовому мультиметрі подібна до товщини досліджуваного зразка в терагерцовій спектроскопії, отже, можна підібрати таку то вщину зразка, щоб інтерференційні члени компенсувалися, по-друге, можна просте підсумовування сигналів на виході зі зразка замінити алгоритмічною обробкою, умовою для цього є існування крім основного сигналу в часовій області реєстрованих сигналів відлуння значно меншої амплітуди, отже, можна побудувати систему рівнянь і шляхом її вирішення визначити шукані параметри коефіцієнта заломлення матеріалу зразка філаменту.
 • Публікація
  Дослідження параметрів генератора на лавино-пролітному діоді
  (ХНУРЕ, 2023) Mеняйло, О. Д.; Mахонін, В. Г.; Світличний, М. С.
  Стаття присвячена розробці та аналізу генератора на лавинно-пролітному діоді. Розглянуто еквівалентну схему генератора та проведено її спрощений аналіз. З використанням елементів графічного аналізу одержано умови стабільності коливань генератора. Запропоновано та розглянуто оригінальну конструкцію генератора на лавинно-пролітному діоді. Особливістю конструкції генератора є застосування комбінованої коливальної системи, яка представляє собою об’ємний резонатор у вигляді металевого кільця з алюмінієвого сплаву, розміщеного на двосторонньому фольгованому діелектрику. Завдяки верхній кришці, виконаній з такого ж фольгованого діелектрика, коливальна система має закритий характер. Систему живлення та виводу електромагнітної енергії виконано з використанням друкованих технологій на базі двостороннього фольгованого діелектрика. Лавинно-пролітний діод розміщено в центрі цієї конструкції та має тепловий зв’язок з зовнішнім радіатором. Таке рішення дозволило, з одного боку, суттєво підвищити добротність коливальної системи у порівнянні з коливальною системою, виконаною друкованим способом і, в той же час, надає можливість поєднувати розроблений автогенератор з іншими елементами хвильоводного тракту, виконаними в друкованому варіанті. Розроблений генератор має можливість як механічного, шляхом зміни об’єму резонатора за допомогою спеціальних без люфтових елементів, так і електронного налаштування, шляхом зміни струму живлення. Стаття містить результати експериментальних досліджень запропонованої конструкції автогенератора, зокрема залежності вихідної потужності від частоти коливань та від струму живлення а також добротності від струму живлення. Результати досліджень свідчать про досить високу добротність такої коливальної системи і як результат підвищену стабільність коливань. Крім того ця конструкція в певній мірі покращує загальну технологічність конструкції та її матеріалоємність у порівнянні з хвильоводним варіантом.
 • Публікація
  Development of a Telegram Bot for Receiving Data from OPC Servers
  (2021) Galkin, P.; Khmelik, O.
  It is important to develop programming of the embedded control system which allows the real-time system to change and actually program the built-in control system based on the PLC. Chatbot is a computer program developed on the basis of neural networks and machine learning technologies, which can be used to communicate in audio or text format , but chatbot can also be used to program embedded systems without changing the PLC program itself. The purpose of the work is to develop a chatbot in the Telegram service, which can be used to obtain information from embedded systems based on the OPC server and send the necessary information at the request of the user.
 • Публікація
  Development of the Testbench Base on STM32 Microcontroller and Expansion Module
  (2021) Galkin, P.; Kuznetsov, M.; Litvinenko, T.
  The purpose of the development is to create a test layout on the STM32 microcontroller F103C8 series and expansion module. Performing this work had to consider the following steps: analysis of similar devices and expansion modules; develop the spatial structure of the device and its layout; develop the design of the printing module; conduct testing; integrate the test layout and expansion module.
 • Публікація
  Development of Testbenches Base on STM32 and CC253X Microcontrollers
  (2022) Galkin, P.
  The purpose of the development is to create a test layout on the STM32 microcontroller and СС253Х expansion module. Performing this work had to consider the following steps: analysis of similar devices and expansion modules; develop the spatial structure of the device and its layout; develop the design of the printing module; conduct testing; integrate the test layout and expansion module.
 • Публікація
  Метод розрахунку радіусів отворів багатоелементного напрямленого відгалужувана
  (ХНУРЕ, 2023) Зайченко, Н. Я.; Коломієць, А. О.
  This work is devoted to directional couplers parameter calculation and verification by simulation in HFSS. The contradiction between the results of previous calculations and modeling is the problem of this research. A simplified method is proposed for calculating the radii of the holes of a directional coupler, which consists in central hole radii calculating, on the basis of the parameter of required coupling, which differs by using the Newton binomial coefficient, so the radius of the current hole is calculated as the radius of the central hole which is divided by coefficient. The coefficient is the cube root of the of the binomial polynomial numbers ratio, where polynomial numbers correspond to central and current hole. The cube root of number is a value which when multiplied by itself thrice or three times produces the original value.
 • Публікація
  Дослідження параметрів генератора на лавинно пролітному діоді
  (ХНУРЕ, 2023) Світличний, М. С.
  Small dimensions and weight, economy, insensitivity to vibrations, etc. allow to attribute generators on avalanche diodes (GLPD) to number of the most promising sources of electromagnetic oscillations. Improvement of constructions and research of their properties generators, is a very relevant problem even nowadays. Of particular interest is the study of stability problems and adjustment of output frequency and power, synchronization of these generators, their electronic adjustment. Generators on avalanche diodes are used in radio relay lines, in systems of blind landing of aircraft, electronic height meters, stationary and portable radar stations.
 • Публікація
  Методи протидії несанкціонованого доступу
  (ХНУРЕ, 2023) Світличний, М. С.
  Unmanned aerial vehicles (UAVs) typically carry sensitive data and equipment that may be at risk of unauthorized access or hacking. Unauthorized access countermeasures in UAVs include technical and procedural measures that help ensure security and protection against such attacks. Among the technical measures, one can note the encryption of data transmitted and stored on the UAV and the use of network protocols with security. Procedural measures include ensuring the physical security of the UAV, prohibiting access to equipment without appropriate authorization, and controlling the activities of personnel who have access to the UAV
 • Публікація
  Методи проникнення у систему керування БПЛА
  (ХНУРЕ, 2023) Балай, А. Є.
  Unmanned Aerial Vehicles (UAVs), commonly known as drones, are used commercially, recreationally, and even militarily. However, the proliferation of UAVs has also raised new security concerns, especially with regard to hacking UAVs. A hacked drone can be used by an adversary for a variety of purposes, such as surveillance, sabotage, or to cause physical or material harm. A hacked drone can be redirected to veer off course or crash into a specific target, which can cause significant damage. In addition, information gathered by a hacked drone can be used to compromise sensitive data. Thus, it is critical for military individuals and organizations to take steps to protect against hacked UAVs and implement robust encryption and authentication protocols to avoid potential vulnerabilities.
 • Публікація
  Розробка та реалізація алгоритма моделювання процесів надійності РЕА
  (ХНУРЕ, 2023) Юр’єв. А. В.; Стеблівський, О. С.
  An algorithm for simulation modelling of electronic equipment reliability processes has been developed and implemented. The algorithm and the programme that implements it allow not only theoretical calculation of reliability indicators, but also their evaluation using a machine experiment. The developed programme is written in the Delphi environment under Windows, takes 10.3 MB and can be used both in the educational process, in laboratory work in the courses of the Department of designing and operating electronic devices, and in real design and technological design
 • Публікація
  Спектральний метод для дослідження взаємодії електромагнітного поля в системі металева наначастка - речовина в задачах контролю навколишнього природного середовища
  (ХНУРЕ, 2020) Ілляшенко, Л. М.
  The given work is devoted to the modern developments in the field of nanodevice design for environmental quality control, the principle of working for those is based on the use of plasmon resonances of noble metal nanoparticles, sensitive to any change in external environment. The dependence of resonating wavelength on various parameters is possible to be found. This permits adjusting the shape and size of nanoparticle in the most beneficial way to make it possible to build novel nanodevices covering a wide range of desired properties. The set of mathematical procedures demonstrates performances of developed algorithm, that allows solving a lot of new challenging problems
 • Публікація
  Расширение области применимости спектрального метода граничных интегральных уравнений для решения задач фотоники
  (ХНУРЕ, 2020) Ильяшенко, Л. Н.
  The work is devoted to the modern extension of classical method, that for a long time was not applicable to study state-of-art problems, while it provides fast and accurate solution. With this method electromagnetic transmission problem for Helmholtz equation is reformulated in terms of boundary integral equations (BIE). By means of parameterization BIE are reduced to those over a circle. It permits the singularity subtraction to calculate integrals numerically by using the simplest quadrature rules. The use of Fast Fourier Transform (FFT) which is based on trapezoidal rule gives rise to speed up calculations. With modern extension by conformal mapping approach not only ellipsoidal shapes but also other smooth closed boundaries and even polygonal shapes are amenable to investigation
 • Публікація
  The Microwave Oven Thermal Field Uniformity Increasing by Using Powermeter
  (2019) Zaichenko, O.; Golovkina, L.; Miroshnyk, M.; Pahomov, Y.; Galkin, P.
  The microwave oven qualities improvement can be achieved, if use a powermeter. Extracting information about the passing power from the sensor signals in the powermeter can be performed by determining the passing power as a geometric mean of the sensor signals. The main advantage of this approach is ease of automation. The limitations of the passing power calculating algorithm as a geometric mean of two sensors signals are that mathematically rigorous expressions. It can be obtained only if two sensor signals are taken at the maximum and minimum of the standing wave. When the sensors was not placed in the maximum and minimum of the standing wave, the error appears. An amendment was made, and the non-excluded residual was estimated.
 • Публікація
  Модель сбора информации в кластерной беспроводной сенсорной сети
  (ХНУРЕ, 2019) Галкин, П. В.
  The paper analyzes the cluster structure of wireless sensor networks. The optimal position of the aggregator in the piconet is determined at the site of the intercluster gateway. This position allows the aggregator to communicate with at least two within the piconet. Aroaches for managing information flow in clusters, piconets and between them are proposed.
 • Публікація
  Моделирование широкополосных волновых процесов в программной среде comsol multiphysics
  (ХНУРЕ, 2019) Зиненко, Н. С.
  In article the basic indicators of acoustic efficiency of mufflers of the noise, used for an estimation of its acoustic properties within the limits of a matrix method are considered. The automated program of calculation allowing is presented to optimise to struk round of mufflers of noise, to estimate their efficiency on any frequency interesting the researcher. The realised method of acoustic calculation of mufflers of noise provides reshenie important applied and scientifically - a research problem of designing of highly effective mufflers of noise with the least expenses of time and material means.
 • Публікація
  Кошевой С. В. Моделирование математического метода волновых полей
  (ХНУРЕ, 2019) Кошевой, С. В.
  The paper developed a method of modeling full wave fields. Considered the wave method of suppressing multiples waves that do not require knowledge of the depth-velocity model environment. Its convergence and stability for arbitrary plane-layered 3D environments. Further consider the theoretical development and experimental validation
 • Публікація
  Сравнительный анализ алгоритмов диагностики состояния изделий авионики
  (ХНУРЕ, 2019) Власюк, М. Р.
  Analyzed various methods of troubleshooting in the onboard radio-electronic equipment: the method of "time-trouble-free", the information meth-od, the method of dichotomy. In order to increase the efficiency of the algorithm for finding the place of failure in an electronic system, it is proposed to use function optimization methods (the golden section method and the Fibonacci method)
 • Публікація
  Малогабаритный усилитель высокого качества
  (ХНУРЕ, 2019) Деревянко, Д. Ю.
  The circuit of the self-made low-frequency power amplifier (UMZCH) on TDA2050 microcircuits, output power up to 25 W per channel. The amplifier is made on two microcircuits TDA2050. There are no more active elements in his scheme.
 • Публікація
  Модели встраиваемых систем управления
  (ХНУРЕ, 2019) Галкин, П. В.
  The article analyzes embedded control systems. A model with a level converter is offered. This paper analyzes the models of embedded control systems built using industrial controllers, microcontrollers and microprocessors
 • Публікація
  Программно-аппаратные решения для коптеров
  (ХНУРЕ, 2019) Балай, А. Е.
  The programmatic decisions for a small aircraft exist two types: programs for tuning of management of flights of small lethal vehicles and programs for the calculations of parameters of small aircraft. Most widespread following pro-grams: Mission Planner, DJI NAZA Assistant, OpenPilot, LibrePilot, Betaflight and for calculations of parameters RC Calc, xcopterCalc