Виявлення Bluetooth пристроїв в приміщенні

Немає доступних мініатюр
Дата
2020
Автори
Азаров, В. В.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В рамках роботи проведено огляд технології Bluetooth. Проведено аналіз сценаріїв застосування зловмисником Bluetooth пристроїв. Виконано аналіз методів виявлення Bluetooth пристроїв. Здійснено розрахунок антени та смугового фільтру. Отримані результати можуть бути корисними для аналізу и забезпечення безпеки інформаційної системи.
Опис
Ключові слова
bluetooth пристрій, метод виявлення, закладний пристрій, протокол, антена, смуговий фільтр, трилатерація, триангуляціям
Цитування
Азаров В. В. Виявлення Bluetooth пристроїв в приміщенні : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 125 «Кібербезпека» / В. В. Азаров ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; кафедра Комп’ютерної радіоінженерії та систем технічного захисту інформації. – Харків, 2020. – 84 с.