Канал автоматичного супроводження літальних апаратів за напрямком з використанням частот міжмодових биттів і МБД та розширеними можливостями

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2011
Автори
Коломійцев, О. В.
Альошин, Г. В.
Васильєв, Д. Г.
Дорошенко, Ю. І.
Клівець, С. І.
Козіна, О. А.
Пєвцов, Г. В.
Рубан, И. В.
Сачук, І. І.
Шостак, А. В.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Укрпатент
Анотація
Канал автоматичного супроводження літальних апаратів за напрямком з використанням частот міжмодових биттів і МБД та розширеними можливостями містить керуючий елемент, блок керування дефлекторами, лазер з накачкою, селектор подовжніх мод з багаточастотним розділенням каналів (СПМБРК), передавальну оптику, приймальну оптику, фотодетектор, широкосмуговий підсилювач (ШП), резонансні підсилювачі, настроєні на відповідні частоти міжмодових биттів, детектори, фільтри, формувачі імпульсів, тригери ("1"|"0"), схеми "і", лінії затримки, лічильники, цифро-аналогові перетворювачі, фільтри нижніх частот, підсилювачі (фільтри) сигналу похибки, виконуючі механізми, електронно-цифрову обчислювальну машину та а - введення опорного сигналу з частотою передавального лазера, б - введення сигналу від каналу оцінки тангенціальної складової швидкості (кутових швидкостей) ЛА для уточнення похибки збігу по кутах. Після СПМБРК замість блока дефлекторів введено модифікований блок дефлекторів та після ШП замість багатофункціонального інформаційного блока введено інформаційний блок з розширеними можливостями із введенням б.
Опис
Ключові слова
літальні апарати
Цитування
Рубан І.В., Коломійцев О.В., Васильєв Д.Г. та ін. Канал автоматичного супроводження літальних апаратів за напрямком з використанням частот міжмодових биттів і МБД та розширеними можливостями. G01 S 17/42, G01 S 17/66.Патент України на корисну модель № 61880 – № u201104769; Заяв. 18.04.2011; Опубл. 25.07.2011; Бюл. № 14. – 14 с.