Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/3377
Title: Канал автоматичного супроводження літальних апаратів за напрямком з використанням частот міжмодових биттів і МБД та розширеними можливостями
Authors: Коломійцев, О. В.
Альошин, Г. В.
Васильєв, Д. Г.
Дорошенко, Ю. І.
Клівець, С. І.
Козіна, О. А.
Пєвцов, Г. В.
Рубан, И. В.
Сачук, І. І.
Шостак, А. В.
Keywords: літальні апарати
Issue Date: 2011
Publisher: Укрпатент
Citation: Рубан І.В., Коломійцев О.В., Васильєв Д.Г. та ін. Канал автоматичного супроводження літальних апаратів за напрямком з використанням частот міжмодових биттів і МБД та розширеними можливостями. G01 S 17/42, G01 S 17/66.Патент України на корисну модель № 61880 – № u201104769; Заяв. 18.04.2011; Опубл. 25.07.2011; Бюл. № 14. – 14 с.
Abstract: Канал автоматичного супроводження літальних апаратів за напрямком з використанням частот міжмодових биттів і МБД та розширеними можливостями містить керуючий елемент, блок керування дефлекторами, лазер з накачкою, селектор подовжніх мод з багаточастотним розділенням каналів (СПМБРК), передавальну оптику, приймальну оптику, фотодетектор, широкосмуговий підсилювач (ШП), резонансні підсилювачі, настроєні на відповідні частоти міжмодових биттів, детектори, фільтри, формувачі імпульсів, тригери ("1"|"0"), схеми "і", лінії затримки, лічильники, цифро-аналогові перетворювачі, фільтри нижніх частот, підсилювачі (фільтри) сигналу похибки, виконуючі механізми, електронно-цифрову обчислювальну машину та а - введення опорного сигналу з частотою передавального лазера, б - введення сигналу від каналу оцінки тангенціальної складової швидкості (кутових швидкостей) ЛА для уточнення похибки збігу по кутах. Після СПМБРК замість блока дефлекторів введено модифікований блок дефлекторів та після ШП замість багатофункціонального інформаційного блока введено інформаційний блок з розширеними можливостями із введенням б.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/3377
Appears in Collections:Кафедра електронних обчислювальних машин (ЕОМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
p21.pdf425.75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.